ثبت نام | ورود به حساب کاربری

کارت صدا حرفه ای دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا وضعیت کالا قیمت خرید
کارت صدا آر ام ای دست دوم و کار کرده RME Fireface 802 کارت صدا آر ام ای دست دوم و کار کرده
RME Fireface 802
کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
20,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا آر ام ای دست دوم و کار کرده RME Fireface 800 کارت صدا آر ام ای دست دوم و کار کرده
RME Fireface 800
کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
14,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا یونیورسال آدیو دست دوم و کار کرده Universal Audio Apollo Twin DUO کارت صدا یونیورسال آدیو دست دوم و کار کرده
Universal Audio Apollo Twin DUO
کارکرده تمیز
(دارای 3 ماه گارانتی)
7,500,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا موتو دست دوم و کار کرده MOTU UltraLite AVB کارت صدا موتو دست دوم و کار کرده
MOTU UltraLite AVB
کارکرده بسیار تمیز
(دارای 3 ماه گارانتی)
6,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا فوکوسرایت دست دوم و کار کرده Focusrite Scarlett 6i6 کارت صدا فوکوسرایت دست دوم و کار کرده
Focusrite Scarlett 6i6
کارکرده
(دارای ۳ ماه گارانتی)
2,300,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا فوکوسرایت دست دوم و کار کرده Focusrite Scarlett 18i20 کارت صدا فوکوسرایت دست دوم و کار کرده
Focusrite Scarlett 18i20
کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
4,500,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا فوکوسرایت دست دوم و کار کرده Focusrite Scarlett 18i8 کارت صدا فوکوسرایت دست دوم و کار کرده
Focusrite Scarlett 18i8
کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
3,200,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا فوکوسرایت دست دوم و کار کرده Focusrite Scarlett 2i4 کارت صدا فوکوسرایت دست دوم و کار کرده
Focusrite Scarlett 2i4
کارکرده تمیز
(دارای 3 ماه گارانتی)
1,750,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا فوکوسرایت دست دوم و کار کرده Focusrite Saffire PRO 24 کارت صدا فوکوسرایت دست دوم و کار کرده
Focusrite Saffire PRO 24
کارکرده
(دارای ۳ ماه گارانتی)
2,300,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا یونیورسال آدیو دست دوم و کار کرده Universal Audio Apollo Twin MKII DUO کارت صدا یونیورسال آدیو دست دوم و کار کرده
Universal Audio Apollo Twin MKII DUO
ویترینی فروشگاه
(دارای 3 ماه گارانتی)
10,200,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا اشتنبرگ دست دوم و کار کرده Steinberg UR12 کارت صدا اشتنبرگ دست دوم و کار کرده
Steinberg UR12
کارکرده تمیز
(دارای 3 ماه گارانتی)
1,500,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا پریسونوس دست دوم و کار کرده PreSonus AudioBox 22VSL کارت صدا پریسونوس دست دوم و کار کرده
PreSonus AudioBox 22VSL
کارکرده تمیز
(دارای 3 ماه گارانتی)
2,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا ام آدیو دست دوم و کار کرده M-Audio M-Track 2X2M کارت صدا ام آدیو دست دوم و کار کرده
M-Audio M-Track 2X2M
کارکرده تمیز
(دارای 3 ماه گارانتی)
1,650,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا اشتنبرگ دست دوم و کار کرده Steinberg UR22mkII کارت صدا اشتنبرگ دست دوم و کار کرده
Steinberg UR22mkII
کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,950,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا فوکوسرایت دست دوم و کار کرده Focusrite Scarlett Solo G2 کارت صدا فوکوسرایت دست دوم و کار کرده
Focusrite Scarlett Solo G2
کارکرده تمیز
(دارای 3 ماه گارانتی)
1,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا زوم دست دوم و کار کرده Zoom UAC-2 کارت صدا زوم دست دوم و کار کرده
Zoom UAC-2
کارکرده تمیز
(دارای 3 ماه گارانتی)
2,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا موتو دست دوم و کار کرده MOTU UltraLite-mk3 Hybrid کارت صدا موتو دست دوم و کار کرده
MOTU UltraLite-mk3 Hybrid
کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
4,800,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا موتو دست دوم و کار کرده MOTU UltraLite-mk4 کارت صدا موتو دست دوم و کار کرده
MOTU UltraLite-mk4
کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
4,800,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا موتو دست دوم و کار کرده MOTU 828x کارت صدا موتو دست دوم و کار کرده
MOTU 828x
ویترینی فروشگاه
(دارای ۳ ماه گارانتی)
8,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا موتو دست دوم و کار کرده MOTU 828mk3 Hybrid کارت صدا موتو دست دوم و کار کرده
MOTU 828mk3 Hybrid
کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
6,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا یونیورسال آدیو دست دوم و کار کرده Universal Audio Apollo QUAD FireWire کارت صدا یونیورسال آدیو دست دوم و کار کرده
Universal Audio Apollo QUAD FireWire
کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
19,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا یونیورسال آدیو دست دوم و کار کرده Universal Audio Apollo 8 QUAD کارت صدا یونیورسال آدیو دست دوم و کار کرده
Universal Audio Apollo 8 QUAD
کارکرده تمیز
(دارای 3 ماه گارانتی)
24,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا پریسونوس دست دوم و کار کرده PreSonus AudioBox 44VSL کارت صدا پریسونوس دست دوم و کار کرده
PreSonus AudioBox 44VSL
کارکرده
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,990,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا آر ام ای دست دوم و کار کرده RME Fireface UC کارت صدا آر ام ای دست دوم و کار کرده
RME Fireface UC
ویترینی فروشگاه
(دارای ۳ ماه گارانتی)
12,500,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا آر ام ای دست دوم و کار کرده RME Fireface UC کارت صدا آر ام ای دست دوم و کار کرده
RME Fireface UC
کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
11,900,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا تی سی الکترونیک دست دوم و کار کرده TC Electronic Impact Twin کارت صدا تی سی الکترونیک دست دوم و کار کرده
TC Electronic Impact Twin
کارکرده تمیز
(دارای 3 ماه گارانتی)
1,500,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا آر ام ای دست دوم و کار کرده RME Babyface Pro کارت صدا آر ام ای دست دوم و کار کرده
RME Babyface Pro
کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
9,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا بهرینگر دست دوم و کار کرده Behringer Firepower FCA610 کارت صدا بهرینگر دست دوم و کار کرده
Behringer Firepower FCA610
کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,700,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدا بهرینگر دست دوم و کار کرده Behringer Firepower FCA610 کارت صدا بهرینگر دست دوم و کار کرده
Behringer Firepower FCA610
کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,800,000تومان افزودن به سبد خرید