کارت صدا حرفه ای دست دوم و کارکرده

اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده

میکروفون استودیویی دست دوم و کارکرده

میدی کنترلر دست دوم و کارکرده

پری آمپ و پردازنده دست دوم و کارکرده