ثبت نام | ورود به حساب کاربری

کارت صدا حرفه ای دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا وضعیت کالا قیمت خرید
کارت صداموتو دست دوم و کار کرده MOTU UltraLite-mk3 Hybrid MOTU UltraLite-mk3 Hybrid کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
8,700,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صداموتو دست دوم و کار کرده MOTU 828x MOTU 828x کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
12,300,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدایونیورسال آدیو دست دوم و کار کرده Universal Audio Apollo Twin USB DUO Universal Audio Apollo Twin USB DUO کارکرده
(دارای ۳ ماه گارانتی)
10,500,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدایونیورسال آدیو دست دوم و کار کرده Universal Audio Apollo Twin USB DUO Universal Audio Apollo Twin USB DUO کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
10,500,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صداآر ام ای دست دوم و کار کرده RME Fireface 800 RME Fireface 800 کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
14,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صداآر ام ای دست دوم و کار کرده RME Fireface 800 RME Fireface 800 تمیز بدون کارتون
(دارای ۳ ماه گارانتی)
13,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدافوکوسرایت دست دوم و کار کرده Focusrite Saffire Pro 24 DSP Focusrite Saffire Pro 24 DSP کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
2,700,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صداام آدیو دست دوم و کار کرده M-Audio M-Track Plus II M-Audio M-Track Plus II کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,200,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صداام آدیو دست دوم و کار کرده M-Audio M-Track Plus II M-Audio M-Track Plus II کارکرده
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,280,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صداپریسونوس دست دوم و کار کرده PreSonus AudioBox 44VSL PreSonus AudioBox 44VSL کارکرده
(دارای ۳ ماه گارانتی)
2,100,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدااشتنبرگ دست دوم و کار کرده Steinberg UR22mkII Steinberg UR22mkII کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
2,100,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدافوکوسرایت دست دوم و کار کرده Focusrite Scarlett 2i4 Focusrite Scarlett 2i4 کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,950,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدافوکوسرایت دست دوم و کار کرده Focusrite Scarlett 2i2 Focusrite Scarlett 2i2 کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,400,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدابهرینگر دست دوم و کار کرده Behringer Firepower FCA610 Behringer Firepower FCA610 کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,700,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدابهرینگر دست دوم و کار کرده Behringer Firepower FCA610 Behringer Firepower FCA610 کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,800,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صداام آدیو دست دوم و کار کرده M-Audio M-Track Eight M-Audio M-Track Eight کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
2,900,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صداآر ام ای دست دوم و کار کرده RME Fireface 802 RME Fireface 802 کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
20,000,000تومان افزودن به سبد خرید
کارت صدافوکوسرایت دست دوم و کار کرده Focusrite Scarlett 6i6 Focusrite Scarlett 6i6 کارکرده
(دارای ۳ ماه گارانتی)
2,500,000تومان افزودن به سبد خرید

اسپیکر مانیتورینگ دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا وضعیت کالا قیمت خرید
اسپیکر مانیتورینگفوکال دست دوم و کار کرده Focal Alpha 65 Focal Alpha 65 کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
6,900,000تومان افزودن به سبد خرید
اسپیکر مانیتورینگآدام آدیو دست دوم و کار کرده Adam Audio A7X Adam Audio A7X کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
12,300,000تومان افزودن به سبد خرید
اسپیکر مانیتورینگداین آدیو دست دوم و کار کرده Dynaudio LYD 5 Dynaudio LYD 5 ویترینی فروشگاه
(دارای ۳ ماه گارانتی)
9,000,000تومان افزودن به سبد خرید
اسپیکر مانیتورینگپریسونوس دست دوم و کار کرده PreSonus R80 PreSonus R80 کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
11,500,000تومان افزودن به سبد خرید
اسپیکر مانیتورینگآدام آدیو دست دوم و کار کرده Adam Audio A77X Adam Audio A77X کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
22,000,000تومان افزودن به سبد خرید

هدفون استودیویی دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا وضعیت کالا قیمت خرید
هدفونبیرداینامیک دست دوم و کار کرده Beyerdynamic DT 880 Pro 250 ohm Beyerdynamic DT 880 Pro 250 ohm کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
2,300,000تومان افزودن به سبد خرید
هدفونبیرداینامیک دست دوم و کار کرده Beyerdynamic DT 770 Pro 250 ohm Beyerdynamic DT 770 Pro 250 ohm کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,700,000تومان افزودن به سبد خرید

میکروفون استودیویی دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا وضعیت کالا قیمت خرید
میکروفوننیومن دست دوم و کار کرده Neumann KM 184 Pair Neumann KM 184 Pair کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
15,000,000تومان افزودن به سبد خرید
میکروفوننیومن دست دوم و کار کرده Neumann M 147 Tube Neumann M 147 Tube کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
30,000,000تومان افزودن به سبد خرید
میکروفوننیومن دست دوم و کار کرده Neumann U 89i Neumann U 89i کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
22,000,000تومان افزودن به سبد خرید
میکروفوننیومن دست دوم و کار کرده Neumann KM 184 Neumann KM 184 کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
9,500,000تومان افزودن به سبد خرید
میکروفوننیومن دست دوم و کار کرده Neumann TLM 102 Studio Set Neumann TLM 102 Studio Set کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
7,500,000تومان افزودن به سبد خرید
میکروفوننیومن دست دوم و کار کرده Neumann TLM 102 Neumann TLM 102 کارکرده تمیز بدون شاک مانت
(دارای ۳ ماه گارانتی)
6,000,000تومان افزودن به سبد خرید
میکروفوننیومن دست دوم و کار کرده Neumann TLM 103 Studio Set Neumann TLM 103 Studio Set کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
10,500,000تومان افزودن به سبد خرید
میکروفونسنهایزر دست دوم و کار کرده Sennheiser MK 8 Sennheiser MK 8 کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
5,800,000تومان افزودن به سبد خرید

میدی کنترلر دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا وضعیت کالا قیمت خرید
میدی کنترلرنویشن دست دوم و کار کرده Novation Launchkey 49 MKII Novation Launchkey 49 MKII کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
2,200,000تومان افزودن به سبد خرید
میدی کنترلرام آدیو دست دوم و کار کرده M-Audio Keystation 61 M-Audio Keystation 61 کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,400,000تومان افزودن به سبد خرید
میدی کنترلرنویشن دست دوم و کار کرده Novation Launch Control Novation Launch Control کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
690,000تومان افزودن به سبد خرید
میدی کنترلرنویشن دست دوم و کار کرده Novation Launchpad Pro Novation Launchpad Pro کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
3,300,000تومان افزودن به سبد خرید
میدی کنترلرآکایی دست دوم و کار کرده Akai LPD8 Akai LPD8 کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
500,000تومان افزودن به سبد خرید
میدی کنترلرآکایی دست دوم و کار کرده Akai LPD8 Akai LPD8 کارکرده
(دارای ۳ ماه گارانتی)
390,000تومان افزودن به سبد خرید
میدی کنترلرنویشن دست دوم و کار کرده Novation Launchkey 61 MKII Novation Launchkey 61 MKII کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
2,800,000تومان افزودن به سبد خرید
میدی کنترلرنویشن دست دوم و کار کرده Novation Launchkey 61 MKII Novation Launchkey 61 MKII کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
2,700,000تومان افزودن به سبد خرید
میدی کنترلرنویشن دست دوم و کار کرده Novation Launchpad MKII Novation Launchpad MKII کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
2,200,000تومان افزودن به سبد خرید
میدی کنترلرنویشن دست دوم و کار کرده Novation Launchpad Mini MK2 Novation Launchpad Mini MK2 کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,100,000تومان افزودن به سبد خرید
میدی کنترلرنویشن دست دوم و کار کرده Novation Impulse 49 Novation Impulse 49 کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
2,980,000تومان افزودن به سبد خرید
میدی کنترلرابلتون دست دوم و کار کرده Ableton Push 2 Suite Ableton Push 2 Suite کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
8,800,000تومان افزودن به سبد خرید
میدی کنترلرالسیس دست دوم و کار کرده Alesis Q25 Alesis Q25 کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
800,000تومان افزودن به سبد خرید
میدی کنترلرالسیس دست دوم و کار کرده Alesis V61 Alesis V61 کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
1,900,000تومان افزودن به سبد خرید

پری آمپ و پردازنده دست دوم و کارکرده

عکس کالا مدل کالا وضعیت کالا قیمت خرید
پری آمپ و پردازندهپریسونوس دست دوم و کار کرده PreSonus Studio Channel PreSonus Studio Channel کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
3,500,000تومان افزودن به سبد خرید
پری آمپ و پردازندهپریسونوس دست دوم و کار کرده PreSonus Studio Channel PreSonus Studio Channel کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
3,700,000تومان افزودن به سبد خرید
پری آمپ و پردازندهپریسونوس دست دوم و کار کرده PreSonus Studio Channel PreSonus Studio Channel کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
3,500,000تومان افزودن به سبد خرید
پری آمپ و پردازندهیونیورسال آدیو دست دوم و کار کرده Universal Audio LA-610 MkII Universal Audio LA-610 MkII کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
15,000,000تومان افزودن به سبد خرید
پری آمپ و پردازندهیونیورسال آدیو دست دوم و کار کرده Universal Audio LA-610 MkII Universal Audio LA-610 MkII کارکرده بسیار تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
14,800,000تومان افزودن به سبد خرید
پری آمپ و پردازندهبهرینگر دست دوم و کار کرده Behringer MIC100 Behringer MIC100 کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
430,000تومان افزودن به سبد خرید
پری آمپ و پردازندهیونیورسال آدیو دست دوم و کار کرده Universal Audio SOLO/610 Universal Audio SOLO/610 کارکرده تمیز
(دارای ۳ ماه گارانتی)
10,500,000تومان افزودن به سبد خرید