ثبت نام | ورود به حساب کاربری
خرید آمپلی فایر | Amplifire

خرید آمپلی فایر | Amplifire

Yamaha PX3

آمپلی فایر Yamaha PX3 با 2 عدد کانال ، دارای اکولایزر ، فیلتر ، خنک کننده سیستم و لیمیتر ...

5,800,000 تومان

Yamaha PX10

آمپلی فایر Yamaha PX10 با 2 عدد کانال ، دارای کراس اور ، لیمیتر ، افکت ، و خنک کننده سیستم ...

9,300,000 تومان

Yamaha PX8

آمپلی فایر Yamaha PX8 با 2 عدد کانال ، دارای کراس اور ، فیلتر ، افکت و اکولایزر ...

8,100,000 تومان

Electro Voice Q1212

آمپلی فایر Electro Voice Q1212 با 2 عدد کانال ، دارای لیمیتر ، فیلتر و خنک کننده سیستم ...

تماس برای خرید

Electro Voice CP3000S

آمپلی فایر Electro Voice CP3000S با 2 عدد کانال ، دارای خنک کننده سیستم ...

تماس برای خرید

Yamaha P7000S

آمپلی فایر Yamaha P7000S با 2 عدد کانال ، دارای افکت ، اکولایزر ، فیلتر و خنک کننده سیستم ، نهایت قد ...

تماس برای خرید

Electro Voice CPS 2.4 MK II

آمپلی فایر Electro Voice CPS 2.4 MK II با 2 عدد کانال ، دارای سیستم خنک کننده ، آمپلی فایر کلاس AB ...

تماس برای خرید

Electro Voice CP4000S

آمپلی فایر Electro Voice CP4000S با 2 عدد کانال ، دارای آمپلی فایر کلاس H و سیستم خنک کننده ...

تماس برای خرید

Yamaha P3500S

آمپلی فایر Yamaha P3500S با 2 عدد کانال ، دارای خنک کننده سیستم ، اکولایزر و افکت ...

تماس برای خرید

Electro Voice Q44

آمپلی فایر Electro Voice Q44 با 2 عدد کانال ، دارای سیستم خنک کننده ، کلاس آمپلی فایر AB ...

تماس برای خرید

Yamaha PX5

آمپلی فایر Yamaha PX5 با 2 عدد کانال ، دارای لیمیتر ، اکولایزر ، افکت ، فیلتر ...

تماس برای خرید

Electro Voice CPS 2.9 MK II

آمپلی فایر Electro Voice CPS 2.9 MK II با 2 عدد کانال ، دارای سیستم خنک کننده ، کلاس آمپلی فایر H ...

تماس برای خرید

Yamaha P2500S

آمپلی فایر Yamaha P2500S با 2 عدد کانال ، دارای اکولایزر و خنک کننده سیستم ...

تماس برای خرید

Electro Voice Q99

آمپلی فایر Electro Voice Q99 با 2 عدد کانال ، دارای لیمیتر و خنک کننده سیستم ، آمپلی فایر کلاس H ...

تماس برای خرید

Yamaha P5000S

آمپلی فایر Yamaha P5000S با 2 عدد کانال ، دارای اکولایزر ، افکت و خنک کننده سیستم ...

تماس برای خرید

Electro Voice CPS 2.6 MK II

آمپلی فایر Electro Voice CPS 2.6 MK II با 2 عدد کانال ، کلاس آمپلی فایر AB ، دارای سیستم خنک کننده ...

تماس برای خرید

Electro Voice Q66

آمپلی فایر Electro Voice Q66 با 2 عدد کانال ، دارای آمپلی فایر کلاس AB و خنک کننده سیستم ...

تماس برای خرید

Electro Voice CPS 2.12 MK II

آمپلی فایر Electro Voice CPS 2.12 MK II ...

تماس برای خرید

Crown MA 9000i

آمپلی فایر کرون Crown MA 9000i با 2 عدد کانال ، دارای خنک کننده سیستم و رک مونت 2U ...

تماس برای خرید

Crown CDi 1000

آمپلی فایر کرون Crown CDi 1000 با 2 عدد کانال ، دارای خنک کننده سیستم ، پردازنده داخلی و فیلتر ...

تماس برای خرید

Crown I-Tech 5000HD

آمپلی فایر کرون Crown I-Tech 5000HD با 2 عدد کانال ، دارای خنک کننده سیستم ...

تماس برای خرید

Crown XLi 1500

آمپلی فایر کرون Crown XLi 1500 با 2 عدد کانال ، دارای خنک کننده سیستم و پاور آمپ کلاس AB ...

تماس برای خرید

Crown XLS 2502

آمپلی فایر کرون Crown XLS 2502 با 2 عدد کانال ، دارای خنک کننده سیستم ، پردازنده داخلی ، فیلتر و پاو ...

تماس برای خرید

Crown I-T8000

آمپلی فایر کرون Crown I-T8000 با 2 عدد کانال ، دارای خنک کننده سیستم ، پردازنده داخلی ، فیلتر و اکول ...

تماس برای خرید

Crown XLS 1500

آمپلی فایر کرون Crown XLS 1500 با 2 عدد کانال ، دارای خنک کننده سیستم و پاور آمپ کلاس D ...

تماس برای خرید

Crown I-T6000

آمپلی فایر کرون Crown I-T6000 با 2 عدد کانال ، دارای خنک کننده سیستم ، پردازنده داخلی ، فیلتر و اکول ...

تماس برای خرید

Crown XTi 2002

آمپلی فایر کرون Crown XTi 2002 با 2 عدد کانال ، دارای خنک کننده سیستم ، پردازنده داخلی و فیلتر ...

تماس برای خرید

Crown XTi 6002

آمپلی فایر کرون Crown XTi 6002 با 2 عدد کانال ، دارای خنک کننده سیستم ، پردازنده داخلی و فیلتر ...

تماس برای خرید

نمايش 1 تا 28 از 42 (2 صفحه)