ثبت نام | ورود به حساب کاربری

خرید گیتار بیس | Bass Guitar

Ibanez SR5005 OL

گیتار باس مدل Ibanez SR5005OL با 5 عدد سیم و 24 عدد فرت ، جنس دسته گیتار Wenge/Bubinga ، جنس بدنه Ma ...

25,500,000 تومان

Ibanez SR300 PW

گیتار باس آیبانز Ibanez SR300 PW جنس بدنه Mahogany ، جنس دسته گیتار rosewood ، طول دسته گیتار 864mm ...

تماس برای خرید

Ibanez SR300 IPT

گیتار باس آیبانز Ibanez SR300 IPT جنس بدنه Mahogany ، شکل دسته گیتار 5pieces ، طول دسته گیتار 864mm ...

تماس برای خرید

3,888,000 تومان

Ibanez SR300 WK

گیتار باس آیبانز Ibanez SR300 WK جنس بدنه Mahogany ، طول دسته گیتار 864mm ، جنس دسته گیتار rosewood ...

تماس برای خرید

Ibanez IJSR190U RD Package

پکیج گیتار باس آیبانز Ibanez IJSR190U RD Package ...

تماس برای خرید

Ibanez SR600 NTF

گیتار باس آیبانز Ibanez SR600 NTF جنس بدنه Ash ، جنس دسته گیتار Bubinga ، نوع پیکاپ Passive ...

تماس برای خرید

Ibanez SR605 NTF

گیتار باس آیبانز Ibanez SR605 NTF جنس بدنه Ash ، صفحه انگشت گذاری Rosewood ، طول دسته گیتار 864mm ...

تماس برای خرید

9,520,000 تومان

Ibanez SR1805 NTF

گیتار باس آیبانز Ibanez SR1805 NTF جنس بدنه Mahogany ، جنس دسته گیتار Bubinga ، طول دسته گیتار 864mm ...

تماس برای خرید

Ibanez SR5000 OL

گیتار باس آیبانز Ibanez SR5000 OL شکل بدنه SR ، جنس بدنه Mahogany ، نوع گوشی ها Gold ...

تماس برای خرید

24,500,000 تومان

Ibanez GSR200 PW

گیتار باس آیبانز Ibanez GSR200 PW جنس بدنه Mahogany ، طول دسته گیتار 864mm ، نوع پیکاپ Passive ...

تماس برای خرید

Ibanez SR1305 NTF

گیتار باس آیبانز Ibanez SR1305 NTF جنس بدنه Mahogany ، جنس صفحه روی بدنه Walnut ، صفحه انگشت گذاری R ...

تماس برای خرید

Ibanez SRFF800 BKS

گیتار باس آیبانز Ibanez SRFF800 BKS جنس بدنه Ash ، جنس دسته گیتار Bubinga ، طول دسته گیتار 876mm ...

تماس برای خرید

14,190,000 تومان

Ibanez GSR205 BK

گیتار باس آیبانز Ibanez GSR205 BK جنس بدنه Poplar ، نوع پیکاپ Passive ، طول دسته گیتار 864mm ...

تماس برای خرید

Ibanez SR505 BM

گیتار باس آیبانز Ibanez SR505 BM جنس بدنه Mahogany ، صفحه انگشت گذاری Rosewood ، طول دسته گیتار 864m ...

تماس برای خرید

Ibanez SR1300 NTF

گیتار باس آیبانز Ibanez SR1300 NTF جنس بدنه Mahogany ، جنس دسته گیتار Bubinga ، طول دسته گیتار 864mm ...

تماس برای خرید

Ibanez SR500 BM

گیتار باس آیبانز Ibanez SR500 BM جنس بدنه Mahogany ، نوع صدف کاری دسته گیتار Abalone oval ، جنس دسته ...

تماس برای خرید

Ibanez IJSR190U BK Package

پکیج گیتار باس آیبانز Ibanez IJSR190U BK Package ...

تماس برای خرید

Ibanez GSR200 TFB

گیتار باس آیبانز Ibanez GSR200 TFB جنس بدنه Mahogany ، صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع پیکاپ Passive ...

تماس برای خرید

Ibanez SRH500 DEF

گیتار باس آیبانز Ibanez SRH500 DEF جنس صفحه روی بدنه Spruce ، جنس دسته گیتار Bubinga ، طول دسته گیتا ...

تماس برای خرید

Ibanez SRH500F NNF

گیتار باس آیبانز Ibanez SRH500F NNF جنس بدنه Mahogany ، جنس دسته گیتار Bubinga ، طول دسته گیتار 864m ...

تماس برای خرید

Ibanez GSR200L BK

گیتار باس آیبانز Ibanez GSR200L BK جنس بدنه Mahogany ، نوع پیکاپ Passive ، طول دسته گیتار 864mm ...

تماس برای خرید

Ibanez SR506 BM

گیتار باس آیبانز Ibanez SR506 BM جنس بدنه Mahogany ، صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع پیکاپ Passive ...

تماس برای خرید

Ibanez SR30TH5 NNF

گیتار باس آیبانز Ibanez SR30TH5 NNF جنس بدنه Mahogany ، طول دسته گیتار 864mm ...

تماس برای خرید

Ibanez SR305EB WK

گیتار باس آیبانز Ibanez SR305EB WK جنس بدنه Mahogany ، صفحه انگشت گذاری Rosewood ، طول دسته گیتار 86 ...

به زودی

Ibanez BTB746 NTL

گیتار باس آیبانز Ibanez BTB746 NTL نوع پیکاپ Passive ، جنس بدنه Mahogany ، طول دسته گیتار 889mm ...

به زودی

Ibanez BTB1605 DTF

گیتار باس آیبانز Ibanez BTB1605 DTF جنس بدنه Mahogany ، جنس دسته گیتار Bubinga ، طول دسته گیتار 889m ...

به زودی

Ibanez SR30TH5P NTL

گیتار باس آیبانز Ibanez SR30TH5P NTL جنس صفحه روی بدنه Bubinga ، صفحه انگشت گذاری Wenge ، نوع پیکاپ ...

به زودی

Ibanez BTB1805 NTL

گیتار باس آیبانز Ibanez BTB1805 NTL جنس بدنه Ash ، صفحه انگشت گذاری Rosewood ، نوع پیکاپ Passive ...

به زودی

نمايش 1 تا 28 از 37 (2 صفحه)