ثبت نام | ورود به حساب کاربری

خرید درامز الکترونیک | Electronic Drums

Roland TD4-KP

درامز الکترونیک رولند Roland TD4-KP با 9 عدد پد اصلی ، دارای 25 عدد پیج ریتم ، صفحه نمایشگر تنظیمات ...

تماس برای خرید

14,600,000 تومان

Roland TD11-K

درامز الکترونیک رولند Roland TD11-K با 9 عدد پد اصلی ، دارای 50 عدد پیج ریتم ، 3 عدد سنج و ورودی AUX ...

تماس برای خرید

16,150,000 تومان

Roland TD-1KV

درامز الکترونیک رولند Roland TD-1KV با 9 عدد پد اصلی ، دارای ریمشات پد ، 15 عدد پیج ریتم و قابلیت اج ...

تماس برای خرید

13,000,000 تومان

Roland TD-50KV-RM

درامز الکترونیک رولند Roland TD-50KV-RM با 10 عدد پد اصلی ، دارای 100 عدد پیج ریتم و صفحه نمایشگر تن ...

به زودی

Roland TD-30KV

درامز الکترونیک رولند Roland TD-30KV با 9 عدد پد اصلی ، دارای قابلیت اجرای سمپل توسط USB و 4 عدد سنج ...

به زودی

Roland TD-20KX

درامز الکترونیک رولند Roland TD-20KX با 9 عدد پد اصلی ، دارای ریمشات پد ، 100 عدد پیج ریتم و صفحه نم ...

به زودی

Roland TD-1DMK

درامز الکترونیک رولند Roland TD-1DMK با 9 عدد پد اصلی ، دارای دمپ سنج ، 15 عدد پیج ریتم و صفحه نمایش ...

به زودی

Roland TD-50K180

درامز الکترونیک رولند Roland TD-50K180 با 9 عدد پد اصلی ، دارای ریمشات پد ، 100 عدد پیج ریتم و صفحه ...

به زودی

Roland TD-30K

درامز الکترونیک رولند Roland TD-30K با 9 عدد پد اصلی ، دارای ورودی AUX و خروجی استریو Left / Right ...

به زودی

Roland TD-20K

درامز الکترونیک رولند Roland TD-20K با 9 عدد پد اصلی ، دارای ریمشات پد ، 50 عدد پیج ریتم و قابلیت اج ...

به زودی

Roland TD-50KVX

درامز الکترونیک رولند Roland TD-50KVX با 9 عدد پد اصلی ، دارای 100 عدد پیج ریتم ، صفحه نمایشگر تنظیم ...

به زودی

Roland TD-50K

درامز الکترونیک رولند Roland TD-50K با 9 عدد پد اصلی ، دارای 100 عدد پیج ریتم ، 4 عدد سنج و صفحه نما ...

به زودی

Roland TD25-KVX

درامز الکترونیک رولند Roland TD25-KVX با 9 عدد پد اصلی ، دارای ریمشات پد ، 18 عدد پیج ریتم و قابلیت ...

به زودی

Roland TD-50KV

درامز الکترونیک رولند Roland TD-50KV با 9 عدد پد اصلی ، دارای 4 عدد سنج ، ورودی AUX و خروجی استریو ...

به زودی

نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)