قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل NS-IC800

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha NS-IC800 با ووفر 8 اینچی و توییتر 1 اینچی، نهایت توان خروجی 140W، امپدانس 8 اهم، پاسخ فرکانسی 50Hz-28kHz، نهایت سطح خروجی 90dB ...

4,800,000 تومان
قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل NS-IC600

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha NS-IC600 با ووفر 6.5 اینچی و توییتر 1 اینچی، پاسخ فرکانسی 65Hz-28kHz، نهایت توان خروجی 110W، امپدانس 8 اهم، نهایت سطح خروجی 90dB ...

3,800,000 تومان
قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل VXC4

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha VXC4 با ووفر 4 اینچی، نهایت توان خروجی 60W، نهایت سطح خروجی 108dB، امپدانس 8 اهم، پاسخ فرکانسی 80Hz-20kHz ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل VXC8W

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha VXC8W با ووفر 8 اینچی و توییتر 1 اینچی، نهایت توان خروجی 180W، امپدانس 8 اهم، نهایت سطح خروجی 116dB، پاسخ فرکانسی 55Hz-20kHz ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل VXC6

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha VXC6 با ووفر 6.5 اینچی و توییتر 0.75 اینچی، نهایت توان خروجی 150W، نهایت سطح خروجی 111dB، پاسخ فرکانسی 56Hz-20kHz، امپدانس 8 اهم ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل VXC8

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha VXC8 با ووفر 8 اینچی و توییتر 1 اینچی، نهایت توان خروجی 180W، امپدانس 8 اهم، نهایت سطح خروجی 116dB، پاسخ فرکانسی 55Hz-20kHz ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل VXC6W

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha VXC6W با ووفر 6.5 اینچی و توییتر 0.75 اینچی، نهایت توان خروجی 150W، نهایت سطح خروجی 111dB، پاسخ فرکانسی 56Hz-20kHz، امپدانس 8 اهم ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل NS-IC400

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha NS-IC400 با ووفر 4 اینچی، پاسخ فرکانسی 95Hz-40kHz، نهایت توان خروجی 90W، امپدانس 8 اهم، نهایت سطح خروجی 85dB ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل VXC4W

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha VXC4W با ووفر 4 اینچی، نهایت توان خروجی 60W، نهایت سطح خروجی 108dB، امپدانس 8 اهم، پاسخ فرکانسی 80Hz-20kHz ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی اکلر مدل eIC51-F

بلندگو سقفی اکلر Ecler eIC51-F با ووفر 4.5 اینچی ، توان خروجی از 1.5 تا 6 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 89 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 90 هرتز تا 16 کیلوهرتز و جنس بدنه ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی اکلر مدل ICSB10

بلندگو سقفی اکلر Ecler ICSB10 با ووفر 10 اینچی ، توان خروجی از 100 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 96 دسی بل و جنس بدنه ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی اکلر مدل IC6CLASS-TR

بلندگو سقفی اکلر Ecler IC6CLASS-TR با ووفر 6 و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی از 75 وات ، امپدانس و مقاومت 16 اهم ، نهایت سطح خروجی 86 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 22 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی اکلر مدل IC8

بلندگو سقفی اکلر Ecler IC8 با ووفر 8 و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی از 60 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 89 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 60 هرتز تا 20 کیلوهرتز و جنس بدنه ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی جی بی ال مدل Control 24CT Micro

بلندگو سقفی جی بی ال JBL Control 24CT Micro با ووفر 4.5 و توییتر 0.5 اینچی ، توان خروجی از 30 وات ، نهایت سطح خروجی 85 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 80 هرتز تا 25 کیلوهرتز ، جنس بدنه Medium Impact Polystyrene ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی اکلر مدل eUC106 White

بلندگو سقفی اکلر Ecler eUC106 White با ووفر 6.5 و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی از 2 تا 32 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی اکلر مدل IC6CLASS-54

بلندگو سقفی اکلر Ecler IC6CLASS-54 با ووفر 6 و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی از 30 وات ، امپدانس و مقاومت 12 اهم ، نهایت سطح خروجی 86 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 22 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل VXC2FW

بلندگو سقفی یاماها Yamaha VXC2FW با ووفر 2.5 اینچی ، توان خروجی 60 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 104 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 60 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی جی بی ال مدل CSS8004

اسپیکر جی بی ال JBL CSS8004 با سایز ووفر 4 اینچی ، توان خروجی 15 وات ، نهایت سطح خروجی 97 دسی بل و پاسخ فرکانسی 85 هرتز تا 18 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی جی بی ال مدل 8128

بلندگو سقفی جی بی ال JBL 8128 با ووفر 8 اینچی ، توان خروجی از 25 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 101 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل VXC2FB

بلندگو سقفی یاماها Yamaha VXC2FB با ووفر 2.5 اینچی ، توان خروجی 60 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 104 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 60 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی اکلر مدل eIC52

اسپیکر اکلر Ecler eIC52 با سایز ووفر 5.25 اینچ و توییتر 0.75 اینچی ، توان خروجی 20 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 86 دسی بل و پاسخ فرکانسی 96 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی اکلر مدل IC6 Black

اسپیکر اکلر Ecler IC6 Black با سایز ووفر 6.5 اینچ و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی 40 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 88 دسی بل و پاسخ فرکانسی 80 هرتز تا 20 کیلوهرتز با جنس بدنه ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی جی بی ال مدل 8124

بلندگو سقفی جی بی ال JBL 8124 با ووفر 4 اینچی ، توان خروجی از 20 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 101 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 60 هرتز تا 18 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی جی بی ال مدل Control 16C/T - White

اسپیکر جی بی ال JBL Control 16C/T - White با سایز ووفر 6.5 اینچ و توییتر 0.75 اینچی ، توان خروجی 100 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 108 دسی بل و پاسخ فرکانسی 62 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی اکلر مدل IW103

اسپیکر اکلر Ecler IW103 با سایز ووفر 3 اینچی ، توان خروجی 30 وات ، نهایت سطح خروجی 83 دسی بل و پاسخ فرکانسی تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل VXC3F

بلندگو سقفی یاماها Yamaha VXC3F با ووفر 3.5 اینچی ، توان خروجی از 1.9 تا 15 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 106 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 71 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل VXC3FW

بلندگو سقفی یاماها Yamaha VXC3FW با ووفر 3.5 اینچی ، توان خروجی از 1.9 تا 15 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 106 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 71 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی اکلر مدل eIC5154

اسپیکر اکلر Ecler eIC5154 با سایز ووفر 5 اینچی ، از نوع 1way ، نهایت سطح خروجی 92 دسی بل با جنس بدنه ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی یاماها مدل VXC5F

بلندگو سقفی یاماها Yamaha VXC5F با ووفر 4.5 اینچی ، توان خروجی از 3.8 تا 30 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 111 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 60 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو سقفی اکلر مدل IC5

اسپیکر اکلر Ecler IC5 با سایز ووفر 5 اینچ و توییتر 0.5 اینچی ، توان خروجی 25 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 86 دسی بل و پاسخ فرکانسی 90 هرتز تا 20 کیلوهرتز با جنس بدنه ABS ...

ناموجود