بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha NS-IC800 با ووفر 8 اینچی و توییتر 1 اینچی، نهایت توان خروجی 140W، امپدانس 8 اهم، پاسخ فرکانسی 50Hz-28kHz، نهایت سطح خروجی 90dB ...

6,000,000 تومان

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha NS-IC600 با ووفر 6.5 اینچی و توییتر 1 اینچی، پاسخ فرکانسی 65Hz-28kHz، نهایت توان خروجی 110W، امپدانس 8 اهم، نهایت سطح خروجی 90dB ...

5,000,000 تومان

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha NS-IC400 با ووفر 4 اینچی، پاسخ فرکانسی 95Hz-40kHz، نهایت توان خروجی 90W، امپدانس 8 اهم، نهایت سطح خروجی 85dB ...

4,150,000 تومان

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha VXC4 با ووفر 4 اینچی، نهایت توان خروجی 60W، نهایت سطح خروجی 108dB، امپدانس 8 اهم، پاسخ فرکانسی 80Hz-20kHz ...

ناموجود

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha VXC8W با ووفر 8 اینچی و توییتر 1 اینچی، نهایت توان خروجی 180W، امپدانس 8 اهم، نهایت سطح خروجی 116dB، پاسخ فرکانسی 55Hz-20kHz ...

ناموجود

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha VXC6W با ووفر 6.5 اینچی و توییتر 0.75 اینچی، نهایت توان خروجی 150W، نهایت سطح خروجی 111dB، پاسخ فرکانسی 56Hz-20kHz، امپدانس 8 اهم ...

ناموجود

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha VXC6 با ووفر 6.5 اینچی و توییتر 0.75 اینچی، نهایت توان خروجی 150W، نهایت سطح خروجی 111dB، پاسخ فرکانسی 56Hz-20kHz، امپدانس 8 اهم ...

ناموجود

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha VXC8 با ووفر 8 اینچی و توییتر 1 اینچی، نهایت توان خروجی 180W، امپدانس 8 اهم، نهایت سطح خروجی 116dB، پاسخ فرکانسی 55Hz-20kHz ...

ناموجود

بلندگو پسیو سقفی یاماها Yamaha VXC4W با ووفر 4 اینچی، نهایت توان خروجی 60W، نهایت سطح خروجی 108dB، امپدانس 8 اهم، پاسخ فرکانسی 80Hz-20kHz ...

ناموجود

بلندگو سقفی اکلر Ecler eIC51-F با ووفر 4.5 اینچی ، توان خروجی از 1.5 تا 6 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 89 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 90 هرتز تا 16 کیلوهرتز و جنس بدنه ABS ...

ناموجود

بلندگو سقفی جی بی ال JBL Control 24CT Micro با ووفر 4.5 و توییتر 0.5 اینچی ، توان خروجی از 30 وات ، نهایت سطح خروجی 85 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 80 هرتز تا 25 کیلوهرتز ، جنس بدنه Medium Impact Polystyrene ...

ناموجود

بلندگو سقفی اکلر Ecler IC8 با ووفر 8 و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی از 60 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 89 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 60 هرتز تا 20 کیلوهرتز و جنس بدنه ABS ...

ناموجود

بلندگو سقفی اکلر Ecler ICSB10 با ووفر 10 اینچی ، توان خروجی از 100 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 96 دسی بل و جنس بدنه ABS ...

ناموجود

بلندگو سقفی یاماها Yamaha VXC2FW با ووفر 2.5 اینچی ، توان خروجی 60 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 104 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 60 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

بلندگو سقفی اکلر Ecler IC6CLASS-TR با ووفر 6 و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی از 75 وات ، امپدانس و مقاومت 16 اهم ، نهایت سطح خروجی 86 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 22 کیلوهرتز ...

ناموجود

بلندگو سقفی اکلر Ecler IC6CLASS-54 با ووفر 6 و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی از 30 وات ، امپدانس و مقاومت 12 اهم ، نهایت سطح خروجی 86 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 22 کیلوهرتز ...

ناموجود

بلندگو سقفی اکلر Ecler eUC106 White با ووفر 6.5 و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی از 2 تا 32 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ...

ناموجود

اسپیکر اکلر Ecler eIC52 با سایز ووفر 5.25 اینچ و توییتر 0.75 اینچی ، توان خروجی 20 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 86 دسی بل و پاسخ فرکانسی 96 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

بلندگو سقفی یاماها Yamaha VXC2FB با ووفر 2.5 اینچی ، توان خروجی 60 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 104 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 60 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

اسپیکر اکلر Ecler IC6 Black با سایز ووفر 6.5 اینچ و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی 40 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 88 دسی بل و پاسخ فرکانسی 80 هرتز تا 20 کیلوهرتز با جنس بدنه ABS ...

ناموجود

اسپیکر اکلر Ecler eIC5154 با سایز ووفر 5 اینچی ، از نوع 1way ، نهایت سطح خروجی 92 دسی بل با جنس بدنه ABS ...

ناموجود

بلندگو سقفی جی بی ال JBL 8124 با ووفر 4 اینچی ، توان خروجی از 20 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 101 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 60 هرتز تا 18 کیلوهرتز ...

ناموجود

اسپیکر جی بی ال JBL CSS8004 با سایز ووفر 4 اینچی ، توان خروجی 15 وات ، نهایت سطح خروجی 97 دسی بل و پاسخ فرکانسی 85 هرتز تا 18 کیلوهرتز ...

ناموجود

اسپیکر جی بی ال JBL Control 19CST از نوع ساب ووفر با سایز ووفر 8 اینچی ، توان خروجی 200 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 108 و 114 دسی بل و پاسخ فرکانسی 42 هرتز تا 200 هرتز ...

ناموجود

اسپیکر اکلر Ecler eIC52MS با سایز ووفر 5 اینچ و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی 40 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 89 دسی بل و پاسخ فرکانسی 80 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

بلندگو سقفی جی بی ال JBL 8128 با ووفر 8 اینچی ، توان خروجی از 25 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 101 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 50 هرتز تا 16 کیلوهرتز ...

ناموجود

بلندگو سقفی یاماها Yamaha VXC3F با ووفر 3.5 اینچی ، توان خروجی از 1.9 تا 15 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 106 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 71 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

بلندگو سقفی یاماها Yamaha VXC3FW با ووفر 3.5 اینچی ، توان خروجی از 1.9 تا 15 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 106 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 71 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

بلندگو سقفی یاماها Yamaha VXC5F با ووفر 4.5 اینچی ، توان خروجی از 3.8 تا 30 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 111 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 60 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

اسپیکر اکلر Ecler IC6CLASS-I با سایز ووفر 6 اینچ و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی 75 وات ، امپدانس 16 اهم ، نهایت سطح خروجی 86 دسی بل و پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 22 کیلوهرتز با جنس بدنه Aluminium Front Gri ...

ناموجود