به علت نوسانات نرخ ارز لطفا قبل از خرید برای اطلاع از موجودی و قیمت تماس حاصل فرمایید.

اسپیکر فلور استند کلیپش Klipsch RP-8000F II Walnut با 2 عدد ووفر 8 اینچی و 1 عدد توییتر 1 اینچی ، پاسخ فرکانسی 35 هرتز تا 25 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 150 تا 600 وات و در نهایت جنس بدنه از MDF می ب ...

117,500,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند کلیپش Klipsch RP-8000F II Ebony با 2 عدد ووفر 8 اینچی و 1 عدد توییتر 1 اینچی ، پاسخ فرکانسی 35 هرتز تا 25 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 150 تا 600 وات و در نهایت جنس بدنه از MDF می با ...

117,500,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند کلیپش Klipsch R-800F با 2 عدد ووفر 8 اینچی و 1 عدد توییتر 1 اینچی ، پاسخ فرکانسی 34 هرتز تا 21 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 150 تا 600 وات و در نهایت جنس بدنه از MDF می باشد. ...

79,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند کلیپش Klipsch R-605FA با 2 عدد ووفر 6.5 اینچی و 1 عدد توییتر 1 اینچی برای اسپیکرهای اصلی ، پاسخ فرکانسی 38 هرتز تا 21 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 100 تا 400 وات برای اسپیکرهای اصلی ...

74,500,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze 500 White با 2 عدد میدرنج 8 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 32 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 200 وات و نه ...

70,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze 500 Black با 2 عدد میدرنج 8 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 32 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 200 وات و نه ...

70,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze 500 Walnut با 2 عدد میدرنج 8 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 32 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 200 وات و ن ...

70,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند کلیپش Klipsch R-600F با 2 عدد ووفر 6.5 اینچی و 1 عدد توییتر 1 اینچی ، پاسخ فرکانسی 38 هرتز تا 21 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 100 تا 400 وات و در نهایت جنس بدنه از MDF می باشد. ...

59,500,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند مانیتور آدیو Monitor Audio Monitor 300 Walnut با 2 عدد ووفر 6.5 اینچی ، 1 عدد میدرنج 6.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 35 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچ ...

45,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند مانیتور آدیو Monitor Audio Monitor 300 Black با 2 عدد ووفر 6.5 اینچی ، 1 عدد میدرنج 6.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 35 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچن ...

45,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند مانیتور آدیو Monitor Audio Monitor 300 White با 2 عدد ووفر 6.5 اینچی ، 1 عدد میدرنج 6.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 35 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچن ...

45,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze 200 Walnut با 2 عدد میدرنج 5.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 35 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 120 وات و ...

45,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze 200 Black با 1 عدد ووفر 5.5 اینچی ، 1 عدد میدرنج 5.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 40 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنی ...

45,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze 200 White با 2 عدد میدرنج 5.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 35 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 120 وات و ...

45,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند مانیتور آدیو Monitor Audio Monitor 200 Walnut با 1 عدد ووفر 5.5 اینچی ، 1 عدد میدرنج 5.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 40 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچ ...

27,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند مانیتور آدیو Monitor Audio Monitor 200 Black با 1 عدد ووفر 5.5 اینچی ، 1 عدد میدرنج 5.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 40 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچن ...

27,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر فلور استند مانیتور آدیو Monitor Audio Monitor 200 White با 1 عدد ووفر 5.5 اینچی ، 1 عدد میدرنج 5.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 40 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچن ...

27,000,000 تومان

تماس برای خرید