به علت نوسانات نرخ ارز لطفا قبل از خرید برای اطلاع از موجودی و قیمت تماس حاصل فرمایید.

پوست تمپو وطن ساخت ترکیه ...

ناموجود

پایه ضرب و تمپو DM Group Darbuka Stand ...

ناموجود

کاور خارجی مخصوص کاخن DM Group Cajon Cover Ver.2 ...

ناموجود

کاور ایرانی مخصوص کاخن DM Group Cajon Cover Ver.1 ...

ناموجود

صندلی درامز مپکس Mapex T575A با ابعاد 17 اینچ در 4 اینچ با قابلیت تنظیم ارتفاع و دارای 3 عدد پایه ...

ناموجود

استیک درامز DM Group Drumsticks Ver.1 ...

ناموجود

استیک درامز DM Group Drumsticks Ver.2 ...

ناموجود

صندلی درامز مپکس Mapex T775 با ابعاد 17 اینچ در 4 اینچ و ارتفاع 18 اینچ تا 25 اینچ با قابلیت تنظیم ارتفاع و دارای 4 عدد پایه ...

ناموجود

صندلی درامز مپکس Mapex T755A با ابعاد 17 اینچ در 4 اینچ و ارتفاع 18 اینچ تا 25 اینچ با قابلیت تنظیم ارتفاع و دارای 3 عدد پایه ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 10 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

صندلی درامز مپکس Mapex T770 با ابعاد 14 اینچ در 4 اینچ و ارتفاع 18 اینچ تا 25 اینچ با قابلیت تنظیم ارتفاع و دارای 4 عدد پایه ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 40 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

صندلی درامز مپکس Mapex T400 با قابلیت تنظیم ارتفاع در 5 حالت متفاوت و دارای 3 عدد پایه ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 13 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

پدال کاخن جی لیوا Leiva MEDINA B.BOX ...

ناموجود

صندلی درامز مپکس Mapex T570A با ابعاد 14 اینچ در 4 اینچ و ارتفاع 16.1 اینچ تا 24.4 اینچ با قابلیت تنظیم ارتفاع و دارای 3 عدد پایه ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 12 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 20 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 26 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 22 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 14 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 8 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 18 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 16 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 23 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 24 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 6 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 15 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

پوست رمو Remo Ambassador Fiberskyn Head با ابعاد 28 اینچ و از جنس Fiberskyn ، مناسب برای انواع ادوات درامز و پرکاشن از جمله: Kick ، Snare ، Tom و انواع پرکاشن های جهان ...

ناموجود

استیک درامز DM Group Drumsticks Ver.3 محصول کشور چین ...

ناموجود