قیمت خرید فروش بلندگو دیواری اکلر مدل AUDEO103 Black

بلندگو دیواری اکلر Ecler AUDEO103 Black با ووفر 3.5 و توییتر 0.5 اینچی ، توان خروجی 25 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 110 هرتز تا 20 کیلوهرتز و جنس بدنه ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری اکلر مدل eCURVE104 Black

بلندگو دیواری اکلر Ecler eCURVE104 Black با ووفر 4 و توییتر 0.75 اینچی ، توان خروجی 40 وات ، امپدانس و مقاومت 16 اهم ، پاسخ فرکانسی 80 هرتز تا 20 کیلوهرتز و جنس بدنه ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری اکلر مدل AUDEO103 White

بلندگو دیواری اکلر Ecler AUDEO103 White با ووفر 3.5 و توییتر 0.5 اینچی ، توان خروجی 25 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 110 هرتز تا 20 کیلوهرتز و جنس بدنه ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری اکلر مدل eAMBIT103 White

اسپیکر اکلر Ecler eAMBIT103 White با سایز ووفر 3.5 اینچ و توییتر 0.5 اینچی ، توان خروجی 25 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 87 دسی بل و پاسخ فرکانسی 150 هرتز تا 20 کیلوهرتز با جنس بدنه ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری اکلر مدل eCURVE104 White

بلندگو دیواری اکلر Ecler eCURVE104 White با ووفر 4 و توییتر 0.75 اینچی ، توان خروجی 40 وات ، امپدانس و مقاومت 16 اهم ، پاسخ فرکانسی 80 هرتز تا 20 کیلوهرتز و جنس بدنه ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری اکلر مدل AUDEO108 White

اسپیکر اکلر Ecler AUDEO108 White با سایز ووفر 8 اینچ و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی 100 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 94.5 دسی بل و پاسخ فرکانسی 65 هرتز تا 22 کیلوهرتز با جنس بدنه ‌ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری اکلر مدل eMOTUS5OD Black

اسپیکر اکلر Ecler eMOTUS5OD Black با سایز ووفر 5 اینچ و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی 40 وات ، امپدانس 8 اهم و پاسخ فرکانسی 85 هرتز تا 20 کیلوهرتز با جنس بدنه ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VS6

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VS6 با ووفر 6 و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی 100 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 110 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 80 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری اکلر مدل eMOTUS5P

اسپیکر اکلر Ecler eMOTUS5P با سایز ووفر 5 اینچ و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی 25 وات ، امپدانس 8 اهم و پاسخ فرکانسی 85 هرتز تا 20 کیلوهرتز با جنس بدنه ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری جی بی ال مدل Control CRV White

بلندگو دیواری جی بی ال JBL Control CRV White با 2 عدد ووفر 4 اینچ و 1 عدد توییتر 0.75 اینچی ، توان خروجی 75 وات ، امپدانس و مقاومت 4 اهم ، نهایت سطح خروجی 108 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 80 هرتز تا 20 کیلوه ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری جی بی ال مدل Control 23-1 - White

اسپیکر جی بی ال JBL Control 23-1 - White با سایز ووفر 3 اینچ و توییتر 0.5 اینچی ، توان خروجی 100 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 103 دسی بل و پاسخ فرکانسی 70 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری جی بی ال مدل Control 23-1 - Black

اسپیکر جی بی ال JBL Control 23-1 - Black با سایز ووفر 3 اینچ و توییتر 0.5 اینچی ، توان خروجی 100 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 103 دسی بل و پاسخ فرکانسی 70 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری جی بی ال مدل Control 28-1 - White

اسپیکر جی بی ال JBL Control 28-1 - White با سایز ووفر 8 اینچ و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی 240 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 112 دسی بل و پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VXS3SW

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VXS3SW با ووفر 3.5 اینچی ، توان خروجی 80 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 98 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 65 هرتز تا 180 هرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری جی بی ال مدل Control 25AV - Black

اسپیکر جی بی ال JBL Control 25AV - Black با سایز ووفر 5.25 اینچ و توییتر 0.75 اینچی ، توان خروجی 200 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 113 دسی بل و پاسخ فرکانسی 70 هرتز تا 23 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری اکلر مدل AUDEO106 Black

اسپیکر اکلر Ecler AUDEO106 Black با سایز ووفر 6.5 اینچ و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی 50 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 92.5 دسی بل و پاسخ فرکانسی 90 هرتز تا 20 کیلوهرتز با جنس بدنه ‌ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VXS1MLW

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VXS1MLW با ووفر 1.5 اینچی ، توان خروجی 20 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 92 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 180 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری اکلر مدل eAMBIT103 Black

اسپیکر اکلر Ecler eAMBIT103 Black با سایز ووفر 3.5 اینچ و توییتر 0.5 اینچی ، توان خروجی 25 وات ، امپدانس 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 87 دسی بل و پاسخ فرکانسی 150 هرتز تا 20 کیلوهرتز با جنس بدنه ABS ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VS6W

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VS6W با ووفر 6 و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی 100 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 110 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 80 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری جی بی ال مدل Control CRV Black

بلندگو دیواری جی بی ال JBL Control CRV Black با 2 عدد ووفر 4 اینچ و 1 عدد توییتر 0.75 اینچی ، توان خروجی 75 وات ، امپدانس و مقاومت 4 اهم ، نهایت سطح خروجی 108 دسی بل ، پاسخ فرکانسی 80 هرتز تا 20 کیلوه ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VXS3F

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VXS3F با ووفر 3.5 اینچی ، توان خروجی 80 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 105 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 130 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VXS8

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VXS8 با ووفر 8 اینچ و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی 180 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 117 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 51 هرتز تا 20 کیلوهرتز و جنس بدنه AB ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VXS1MLB

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VXS1MLB با ووفر 1.5 اینچی ، توان خروجی 20 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 92 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 180 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VXS3SB

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VXS3SB با ووفر 3.5 اینچی ، توان خروجی 80 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 98 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 65 هرتز تا 180 هرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VXS3FW

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VXS3FW با ووفر 3.5 اینچی ، توان خروجی 80 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 105 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 130 هرتز تا 20 کیلوهرتز ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VXS10SW

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VXS10SW با ووفر 10 اینچی ، توان خروجی 200 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 125 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 250 هرتز و جنس بدنه از MDF ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VXS10S

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VXS10S با ووفر 10 اینچی ، توان خروجی 200 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 125 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 45 هرتز تا 250 هرتز و جنس بدنه از MDF ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VXS5W

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VXS5W با ووفر 5.25 اینچ و توییتر 0.75 اینچی ، توان خروجی 150 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 114 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 62 هرتز تا 20 کیلوهرتز و جنس ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VXS5

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VXS5 با ووفر 5.25 اینچ و توییتر 0.75 اینچی ، توان خروجی 150 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 114 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 62 هرتز تا 20 کیلوهرتز و جنس ب ...

ناموجود

قیمت خرید فروش بلندگو دیواری یاماها مدل VXS8W

بلندگو دیواری یاماها Yamaha VXS8W با ووفر 8 اینچ و توییتر 1 اینچی ، توان خروجی 180 وات ، امپدانس و مقاومت 8 اهم ، نهایت سطح خروجی 117 دسی بل و در نهایت پاسخ فرکانسی 51 هرتز تا 20 کیلوهرتز و جنس بدنه A ...

ناموجود