ثبت نام | ورود به حساب کاربری

تله باس | Bass trap

Win Acoustic Super Bass 90

پنل Win Acoustic Super Bass 90 با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار و سقف ...

100,000 تومان

Deconik Super Bass 90

پنل Deconik Super Bass 90 با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

117,000 تومان

Deconik Super Bass Alpha

پنل Deconik Super Bass Alpha با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

64,000 تومان

Win Acoustic Corner Bass 30

پنل Win Acoustic Corner Bass 30 با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

54,000 تومان

Win Acoustic Super Bass 90-Mini

پنل Win Acoustic Super Bass 90-Mini با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

60,000 تومان

Deconik Wave Wood Alpha Bass Trap

پنل Deconik Wave Wood Alpha Bass Trap با متریال فوم و روکش چوب رنگ شده ، مناسب برای کنج دیوار و سقف ...

84,000 تومان

Deconik WaveWood Bass Trap

پنل Deconik WaveWood Bass Trap با متریال فوم و روکش چوب رنگ شده ، مناسب برای کنج دیوار و سقف ...

84,000 تومان

Win Acoustic Mega Fuser Bass Trap

پنل Win Acoustic Mega Fuser Bass Trap با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

54,000 تومان

Win Acoustic Super Bass Plus B

پنل Win Acoustic Super Bass Plus B با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

54,000 تومان

Win Acoustic Corner Bass Plus 30

پنل Win Acoustic Corner Bass Plus 30 با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

54,000 تومان

Deconik Corner Bass 30

پنل Deconik Corner Bass 30 با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار و سقف ...

37,000 تومان

Deconik Omega Bass

پنل Deconik Omega Bass با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

138,000 تومان

Deconik Cube Bass 30

پنل Deconik Cube Bass 30 با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج دیوار ...

81,000 تومان

Win Acoustic Super Bass Alpha

پنل Win Acoustic Super Bass Alpha با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

54,000 تومان

Deconik Cube Bass 25

پنل Deconik Cube Bass 25 با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج دیوار ...

41,000 تومان

Deconik Mega Fuser Bass Trap

پنل Deconik Mega Fuser Bass Trap با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

64,000 تومان

Deconik Corner Bass Plus 20

پنل Deconik Corner Bass Plus 20 با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

62,000 تومان

Deconik Corner Bass Plus 30

پنل Deconik Corner Bass Plus 30 با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

37,000 تومان

Deconik Super Bass 90 Plus

پنل Deconik Super Bass 90 Plus با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج ها دیوار ...

138,000 تومان

Deconik Super Bass 90-Mini

پنل Deconik Super Bass 90-Mini با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

72,000 تومان

Deconik Corner Bass 20

پنل Deconik Corner Bass 20 با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

55,000 تومان

Deconik Super Bass Alpha B

پنل Deconik Super Bass Alpha B با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

64,000 تومان

Deconik Round 90 Plus

پنل Deconik Round 90 Plus با متریال 100% فوم ، مناسب برای سطوح صاف ...

35,000 تومان

Win Acoustic Super Bass Plus

پنل Win Acoustic Super Bass Plus با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

54,000 تومان

Deconik Round 90

پنل Deconik Round 90 با متریال 100% فوم ، مناسب برای سطوح صاف ...

35,000 تومان

Deconik Super Bass Plus

پنل Deconik Super Bass Plus با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

64,000 تومان

Win Acoustic Corner Bass Plus 20

پنل Win Acoustic Corner Bass Plus 20 با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار و سقف ...

54,000 تومان

Deconik Super Bass Plus B

پنل Deconik Super Bass Plus B با متریال 100% فوم ، مناسب برای کنج های دیوار ...

64,000 تومان
نمايش 1 تا 28 از 46 (2 صفحه)