ثبت نام | ورود به حساب کاربری

خرید گیتار کلاسیک | Classic Guitar

Yamaha C40

گیتار کلاسیک Yamaha C40 با صفحه انگشت گذاری Rosewood ، دارای 18 عدد فرت ، جنس صفحه روی بدنه Spruce ...

1,050,000 تومان

Yamaha C70

گیتار کلاسیک یاماها Yamaha C70 جنس بدنه Meranti ، طول دسته گیتار 650mm ، صفحه انگشت گذاری Rosewood ، ...

1,450,000 تومان

Alhambra 3C CT EZ

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 3C CT EZ شکل بدنه Cutaway ، جنس دسته گیتار Mahogany ، دارای 19 عدد فرت ...

تماس برای خرید

7,250,000 تومان

Alhambra 3F CW E1

گیتار فلامنکو الحمبرا Alhambra 3F CW E1 جنس صفحه روی بدنه Solid German Spruce ، جنس دسته گیتار Mahog ...

تماس برای خرید

7,700,000 تومان

Alhambra 3C CW E1

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 3C CW E1 نوع پیکاپ FishMan ، جنس دسته گیتار Mahogany ، دارای 19 عدد فر ...

تماس برای خرید

7,250,000 تومان

Alhambra Z Nature CW EZ

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra Z Nature CW EZ جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، جنس دسته گیتار Maho ...

تماس برای خرید

5,500,000 تومان

Alhambra 7FC CW

گیتار فلامنکو Alhambra 7FC CW جنس صفحه روی بدنه Solid German Spruce ، دارای 6 عدد سیم و 19 عدد فرت ...

تماس برای خرید

13,720,000 تومان

Alhambra 5FP

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 5FP صفحه انگشت گذاری Indian Rosewood ، نوع گوشی ها Gold Plated ، دارای ...

تماس برای خرید

7,570,000 تومان

Alhambra College

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra College صفحه انگشت گذاری Mongoy ، جنس صفحه روی بدنه Solid cedar ...

تماس برای خرید

2,970,000 تومان

Alhambra 7FC Flamenco

گیتار فلامنکو الحمبرا Alhambra 7FC Flamenco جنس صفحه پشت بدنه Solid Cypress ، صفحه انگشت گذاری Ebony ...

تماس برای خرید

8,450,000 تومان

Alhambra 5P CT E2

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 5P CT E2 جنس صفحه روی بدنه Spruce ، صفحه انگشت گذاری Ebony ، دارای 6 ع ...

تماس برای خرید

11,830,000 تومان

Alhambra 1C Cedro

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 1C Cedro جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، دارای 6 عدد سیم و 19 عدد ...

تماس برای خرید

3,920,000 تومان

Alhambra 3C Abeto

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 3C Abeto جنس صفحه روی بدنه Solid German Spruce ، صفحه انگشت گذاری Indi ...

تماس برای خرید

5,270,000 تومان

Alhambra 2C Abeto

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 2C Abeto جنس صفحه روی بدنه German Spruce ، صفحه انگشت گذاری Indian Ros ...

تماس برای خرید

4,170,000 تومان

Alhambra 3C Cedro

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 3C Cedro جنس صفحه پشت بدنه Laminated Mahogany ، صفحه انگشت گذاری India ...

تماس برای خرید

5,080,000 تومان

Alhambra 5P

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 5P جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، جنس دسته گیتار Cedar ، دارای 19 ...

تماس برای خرید

7,430,000 تومان

Alhambra 1C Abeto

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 1C Abeto جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، دارای 6 عدد سیم و 19 عدد ...

تماس برای خرید

4,100,000 تومان

Alhambra 5P CW

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 5P CW جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، نوع گوشی ها Gold Plated ، دا ...

تماس برای خرید

6,720,000 تومان

Alhambra 4P

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 4P جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، دارای 6 عدد سیم و 19 عدد فرت ...

تماس برای خرید

6,120,000 تومان

Alhambra Iberia

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra Iberia جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، صفحه انگشت گذاری Indian Ros ...

تماس برای خرید

6,230,000 تومان

Alhambra 2C Cedro

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 2C Cedro جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، صفحه انگشت گذاری Indian R ...

تماس برای خرید

4,470,000 تومان

Alhambra 4F Flamenco

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 4F Flamenco جنس صفحه روی بدنه Solid German Spruce ، جنس دسته گیتار Mah ...

تماس برای خرید

5,100,000 تومان

Alhambra 7P

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 7P جنس صفحه روی بدنه Solid German Spruce ، صفحه انگشت گذاری Ebony ...

تماس برای خرید

12,330,000 تومان

Alhambra Z Nature

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra Z Nature جنس صفحه روی بدنه Cedar ، جنس دسته گیتار Indian Rosewood ، دا ...

تماس برای خرید

3,630,000 تومان

Alhambra 6P

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 6P جنس صفحه روی بدنه Solid Red Cedar ، جنس دسته گیتار Mahogany ، دارای ...

تماس برای خرید

9,620,000 تومان

Alhambra 8P

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 8P جنس صفحه روی بدنه Solid German Spruce ، صفحه انگشت گذاری Ebony ، دا ...

تماس برای خرید

15,300,000 تومان

Alhambra 7C

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 7C جنس صفحه روی بدنه Solid Cedar ، جنس دسته گیتار Cedar ، صفحه انگشت گ ...

تماس برای خرید

6,920,000 تومان

Alhambra 6C

گیتار کلاسیک الحمبرا Alhambra 6C جنس صفحه روی بدنه Cedar ، جنس دسته گیتار Mahogany ، دارای 19 عدد فر ...

تماس برای خرید

5,300,000 تومان
نمايش 1 تا 28 از 80 (3 صفحه)