ثبت نام | ورود به حساب کاربری

خرید ورک استیشن | WorkStation

Korg Kronos 2 61

کیبورد ورک استیشن Korg Kronos 61 با 61 عدد کلاویه ، دارای ورودی و خروجی دیجیتال ، 197 عدد افکت و خرو ...

تماس برای خرید

Korg MS-20 Kit

سینتی سایزر کرگ Korg MS-20 Kit با 37 عدد کلاویه ، دارای ورودی میدی و پلی فنی Monophonic ...

تماس برای خرید

Korg Kronos X88

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg Kronos X88 با 88 عدد کلاویه ، دارای ورودی پدال ، 200 عدد صدا و 185 عدد اف ...

تماس برای خرید

Korg Kross 2 61

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg Kross 2 61 با 61 عدد کلاویه ، دارای ورودی پدال ، 128 عدد صدا ، 134 عدد اف ...

تماس برای خرید

Korg M3

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg M3 دارای ورودی پدال ، 1664 عدد صدا و 170 عدد افکت ...

تماس برای خرید

Korg Krome 88-Key

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg Krome 88-Key با 88 عدد کلاویه ، دارای ورودی پدال ، 640 عدد صدا و 197 عدد ...

تماس برای خرید

Korg Kross 61

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg Kross 61 با 61 عدد کلاویه ، دارای ورودی پدال ، 64 عدد صدا و 134 عدد افکت ...

تماس برای خرید

Korg Krome 73-Key

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg Krome 73-Key با 73 عدد کلاویه ، دارای ورودی پدال ، 640 عدد صدا و 197 عدد ...

تماس برای خرید

Korg microSTATION

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg microSTATION با 61 عدد کلاویه ، دارای ورودی پدال ، 120 عدد صدا و 134 عدد ...

تماس برای خرید

Korg Kronos X61

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg Kronos X61 با 61 عدد کلاویه ، دارای ورودی پدال ، 200 عدد صدا و 185 عدد اف ...

تماس برای خرید

Korg Krome 61-Key

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg Krome 61-Key با 61 عدد کلاویه ، دارای ورودی و خروجی دیجیتال ، 640 عدد صدا ...

تماس برای خرید

Korg Kronos 2 73

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg Kronos 2 73 با 73 عدد کلاویه ، دارای ورودی و خروجی دیجیتال ، 197 عدد افکت ...

تماس برای خرید

Korg Kross 2 61 RM

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg Kross 2 61 RM با 61 عدد کلاویه ، دارای ورودی پدال ، 128 عدد صدا ، 134 عدد ...

تماس برای خرید

Korg Kronos X73

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg Kronos X73 با 73 عدد کلاویه ، دارای ورودی پدال ، 200 عدد صدا و 185 عدد اف ...

تماس برای خرید

Korg Kronos 2 88

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg Kronos 2 88 با 88 عدد کلاویه ، دارای ورودی و خروجی دیجیتال ، 197 عدد افک ...

تماس برای خرید

Korg Kross 88

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg Kross 88 با 88 عدد کلاویه ، دارای ورودی پدال ، 64 عدد صدا و 134 عدد افکت ...

تماس برای خرید

Korg Kross 2 88

کیبورد ورک استیشن کرگ Korg Kross 2 88 با 88 عدد کلاویه ، دارای ورودی پدال ، 128 عدد صدا و 134 عدد اف ...

تماس برای خرید

نمايش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)