اسپیکر بوک شلف کلیپش Klipsch R-40SA با 1 عدد ووفر 4 اینچی و 1 عدد توییتر 1 اینچی ، همچنین توان خروجی 50 تا 100 وات و در نهایت جنس بدنه از MDF می باشد. ...

31,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze 100 Walnut با 1 عدد ووفر 8 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 37 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 100 وات و نهایت ...

30,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze 100 Black با 1 عدد ووفر 8 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 37 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 100 وات و نهایت ت ...

30,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze 100 White با 1 عدد ووفر 8 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 37 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 100 وات و نهایت ت ...

30,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze 50 Walnut با 1 عدد ووفر 5.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 62 هرتز تا 25 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 80 وات و نهایت ...

23,500,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze 50 Black با 1 عدد ووفر 5.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 62 هرتز تا 25 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 80 وات و نهایت ت ...

23,500,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze 50 White با 1 عدد ووفر 5.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 62 هرتز تا 25 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 80 وات و نهایت ت ...

23,500,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف کلیپش Klipsch R-50M با 1 عدد ووفر 5.25 اینچی و 1 عدد توییتر 1 اینچی ، پاسخ فرکانسی 58 هرتز تا 21 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 75 تا 300 وات و در نهایت جنس بدنه از MDF می باشد. ...

23,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Monitor 100 White با 1 عدد ووفر 6.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 44 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 100 وات و نهای ...

21,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Monitor 100 Black با 1 عدد ووفر 6.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 44 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 100 وات و نهای ...

21,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Monitor 100 Walnut با 1 عدد ووفر 6.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 44 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 100 وات و نها ...

21,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Monitor 50 Walnut با 1 عدد ووفر 5.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 55 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 70 وات و نهایت ...

17,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Monitor 50 White با 1 عدد ووفر 5.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 55 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 70 وات و نهایت ...

17,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Monitor 50 Black با 1 عدد ووفر 5.5 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 55 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 70 وات و نهایت ...

17,000,000 تومان

تماس برای خرید

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze AMS White با 1 عدد میدرنج 4 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 105 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 60 وات و نهایت ...

ناموجود

اسپیکر بوک شلف مانیتور آدیو Monitor Audio Bronze AMS Black با 1 عدد میدرنج 4 اینچی و 1 عدد توییتر 25 میلی متری ، امپدانس 8 اهم ، پاسخ فرکانسی 105 هرتز تا 30 کیلوهرتز ، همچنین توان خروجی 60 وات و نهایت ...

ناموجود