میدی کنترلر نیتیو اینسترومنتس Native Instruments Kontrol S88 MK3 دارای 88 عدد کلاویه نیمه سنگین با حساسیت بالا ، قابلیت افترتاچ ، 8 عدد ناب و 1 عدد انکودر ، کنترل های پیچ بند و مدولاسیون ، همچنین دارا ...

89,000,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر نیتیو اینسترومنتز Native Instruments Komplete Kontrol S88 MK2 با 88 عدد کلاویه از نوع سنگین ، دارای افترتاچ و 8 عدد کنترلر روتاری ، دارای سوئیچ تغییر اکتاو ، مدولاسیون ، پیچ بند و ورودی و ...

75,000,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر نیتیو اینسترومنتس Native Instruments Kontrol S61 MK3 دارای 61 عدد کلاویه نیمه سنگین با حساسیت بالا ، قابلیت افترتاچ ، 8 عدد ناب و 1 عدد انکودر ، کنترل های پیچ بند و مدولاسیون ، همچنین دارا ...

58,700,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر نیتیو اینسترومنس Native Instruments Kontrol S49 MK3 دارای 49 عدد کلاویه نیمه سنگین با حساسیت بالا ، قابلیت افترتاچ ، 8 عدد ناب و 1 عدد انکودر ، کنترل های پیچ بند و مدولاسیون ، همچنین دارای ...

53,380,000 تومان

تماس برای خرید

درام ماشین و کنترلر نیتیو اینسترومنتس Native Instruments MASCHINE MK3 مناسب برای اجرای زنده و کنترل نرم افزار ، دارای 2 عدد صفحه نمایش از نوع RGB و 16 عدد پد با حساسیت بالا ، همچنین دارای 3 عدد ورودی ...

49,000,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر نیتیو اینسترومنت Native Instruments Komplete Kontrol S49 MK2 با 49 عدد کلاویه از نوع نیمه سنگین با قابلیت افترتاچ و دارای 8 عدد ناب ، شامل کلیدهای کنترل نظیر: Pitchbend - Modulation - Octa ...

41,000,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر Nektar Panorama P6 با 61 عدد کلاویه همانند پیانو ، دارای 12 عدد پد ، 10 عدد فیدر و ورودی پدال ساستین ...

33,200,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر نویشن Novation Launchkey 88 MK3 با 88 عدد کلاویه از نوع نیمه سنگین با حساسیت بالا ، اتصال از طریق USB ، دارای 16 عدد پد ، 9 عدد فیدر و 8 عدد ناب ، همچنین دارای 1 عدد ورودی پدال ساستین و 1 ...

29,597,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر Nektar Panorama P4 با 49 عدد کلاویه همانند پیانو ، دارای 12 عدد پد ، 10 عدد فیدر و افترتاچ ...

28,500,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر نکتار Nektar Panorama T6 با 61 عدد کلاویه از نوع Synth-Action همراه با قابلیت افتر تاچ ، دارای 8 عدد پد ، 8 عدد ناب و 9 عدد فیدر ، همچنین دارای ورودی پدال و خروجی میدی همراه با کلیدهای کنت ...

21,800,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر ام آدیو M-Audio Oxygen Pro 61 با 61 عدد کلاویه از نوع نیمه سنگین با قابلیت افترتاچ ، دارای 16 عدد پد ، 9 عدد فیدر و 8 عدد ناب همراه با ورودی پدال ساستین و خروجی میدی ، همچنین دارای کنترلره ...

21,300,000 تومان

تماس برای خرید

درام ماشین و کنترلر نیتیو اینسترومنتس Native Instruments MASCHINE MIKRO MK3 از نوع Performance Pad و Control Surface ، دارای 16 عدد پد برای اجرای زنده و اتصال از طریق درگاه USB ، همچنین دارای قابلیت ه ...

19,470,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر ام آدیو M-Audio Oxygen Pro 49 با 49 عدد کلاویه از نوع نیمه سنگین با قابلیت افترتاچ ، دارای 16 عدد پد ، 9 عدد فیدر و 8 عدد ناب همراه با ورودی پدال ساستین و خروجی میدی ، همچنین دارای کنترلره ...

18,500,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر ۴ اکتاو نکتار Nektar Panorama T4 با 49 عدد کلاویه Synth-action، دارای 8 عدد پد، 8 عدد ناب و 9 عدد فیدر، اتصال به سیستم از طریق کابل یو اس بی، دارای کلید ترنسپوز، پیچ بند و مدولاسیون، دارای ...

17,650,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر آرتوریا Arturia KeyLab Essential mk3 49 White با 49 عدد کلاویه از نوع Synth Action با حساسیت بالا ، دارای 8 عدد پَد از نوع RGB و 9 عدد ناب و 9 عدد فیدر ، همچنین دارای کنترل های پیچ بند و م ...

16,700,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر نیتیو اینسترومنتز Native Instruments Komplete Kontrol A61 با 61 عدد کلاویه از نوع نیمه سنگین ، دارای 8 عدد کنترلر روتاری ، سوئیچ تغییر اکتاو ، مدولاسیون ، پیچ بند ، ورودی انواع پدال و سازگ ...

15,700,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر ۴ اکتاو آرتوریا Arturia KeyLab Essential 49 با 49 کلاویه Synth action، دارای ۸ عدد پد و ۹ عدد فیدر، دارای کلید ترنسپوز، مدولاسیون و پیچ بند، اتصال به سیستم از طریق کابل یو اس بی، سازگار با ...

15,000,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر نکتار Nektar Impact LX61 Plus با 61 عدد کلاویه از نوع سبک (سینت) ، اتصال از طریق USB ، دارای 8 عدد پد ، 9 عدد فیدر و 8 عدد ناب ، همچنین دارای ورودی پدال ساستین ، کلیدهای کنترل ترنسپوز و تغ ...

14,850,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر ام آدیو M-Audio Oxygen Pro 25 با 25 عدد کلاویه از نوع نیمه سنگین با قابلیت افترتاچ ، دارای 16 عدد پد و 8 عدد ناب همراه با ورودی پدال ساستین و خروجی میدی ، همچنین دارای کنترلرهایی نظیر پیچ ...

14,200,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر +Nektar Impact LX49 با 49 عدد کلاویه، دارای 8 عدد پد ، 8 عدد فیدر و ورودی پدال ...

13,450,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر نیتیو اینسترومنتز Native Instruments Komplete Kontrol A49 با 49 عدد کلاویه از نوع نیمه سنگین ، دارای 8 عدد کنترلر روتاری ، سوئیچ تغییر اکتاو ، مدولاسیون ، پیچ بند ، ورودی انواع پدال و سازگ ...

13,000,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر نویشن Novation Launchkey 25 MK3 با 25 عدد کلاویه از نوع سبک (سینت) با حساسیت بالا ، اتصال از طریق USB ، دارای 16 عدد پد و 8 عدد ناب ، همچنین دارای 1 عدد ورودی پدال ساستین و 1 عدد خروجی مید ...

12,900,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر ام آدیو M-Audio Keystation 61 MK3 با 61 عدد کلاویه از نوع نیمه سنگین ، دارای 1 عدد فیدر ، اتصال از طریق USB و دارای کلیدها و کنترلرهای تغییر اکتاو ، پیچ بند و مدولاسیون ، همچنین دارای ورود ...

12,400,000 تومان

تماس برای خرید

کارکرده این کالا موجود است

میدی کنترلر نکتار Nektar Impact GXP49 با 49 عدد کلاویه از نوع نیمه سنگین با قابلیت افترتاچ ، اتصال از طریق USB ، دارای ورودی پدال ساستین و اکسپرشن ، خروجی میدی ، کلیدهای کنترل ، کنترلرهای مدولاسیون و ...

11,900,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر آکایی AKAI MPK Mini Play Mk3 با 25 عدد کلاویه از نوع مینی (کوچک) با حساسیت بالا ، 8 عدد پَد و 4 عدد ناب ، کنترل های پیچ بند و Mod Joystick ، دارای 1 عدد ورودی پدال ساستین و 1 عدد خروجی هدف ...

10,400,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر السیس Alesis V61 MKII دارای 61 عدد کلاویه با حساسیت بالا ، 8 عدد پد و 4 عدد ناب ، 1 عدد ورودی پدال ساستین ، کنترل های پیچ بند ، مدولاسیون ، آرپژیتور ، تغییر اکتاو و ... همچنین سازگار با تم ...

10,300,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر Nektar Impact GX61 با 61 عدد کلاویه ، دارای 1 عدد ناب و ورودی پدال ، سازگار با تمامی سیستم عامل ها ...

9,750,000 تومان

تماس برای خرید

کارکرده این کالا موجود است

میدی کنترلر نکتار Nektar Impact LX25 Plus با 25 عدد کلاویه از نوع سبُک ، دارای 8 عدد پد ، 8 عدد ناب و 1 عدد فیدر ، همچنین دارای ورودی پدال ، کلید ترنسپوز و تغییر اکتاو ، کنترل های پیچ بند و مدولاسیون ...

8,500,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر آکایی AKAI MPK mini MK3 Black با 25 عدد کلاویه مینی از نوع سینت اکشن (سبک) ، دارای 8 عدد پَد از نوع MPC و 8 عدد ناب ، همچنین شامل کلیدهای کنترل نظیر: Pitchbend - Modulation - Octave Up and ...

8,280,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر آکایی AKAI MPK mini MK3 White با 25 عدد کلاویه مینی از نوع سینت اکشن (سبک) ، دارای 8 عدد پَد از نوع MPC و 8 عدد ناب ، همچنین شامل کلیدهای کنترل نظیر: Pitchbend - Modulation - Octave Up and ...

8,280,000 تومان

تماس برای خرید

میدی کنترلر یا میدی کیبورد چیست؟

میدی کنترلر ها نوعی کیبورد مانند پیانوهای الکتریکی قدیمی هستند با این تفاوت که برای کار کردن نیاز به اتصال به یک کامپیوتر دارند. در میدی کنترلر ها،کنترلرهای مختلف مانند کلاویه ها، پیچ‌ها ، فیدرها ، ناب و روتاری و... وجود دارد که هر کدام به یک دستور پیش فرض منتهی می‌شود تا کاربران از طریق ترکیب کردن آن‌ها بتوانند انواع پارامترها را در نرم افزار کنترل کنند. در واقع فرایند حاکم بر میدی کنترلر ها عموما به این صورت است که دستورات اطلاعاتی روی این ابزار به صورت فیزیکی-دستی اعمال می‌شوند، اطلاعات از طریق راه‌های ارتباطی به کامپیوتر می‌رسند، پردازش می‌شوند و در نهایت روی نرم افزار های مرتبط با جزئیات کامل برای اعمال تغییرات به نمایش در می‌آیند البته از این ابزار با سبک های مختلف دیگری هم استفاده می‌شود.

کاربرد میدی کنترلر ها

میدی کنترلر ها کاربرد های گسترده‌ای در موسیقی دارند. این ابزار آنقدر محبوب و ضروری شده‌اند که احتمالا تصور کردن صنعت موسیقی به دور از آن‌ها دیوانه کننده است چرا که در تاروپود موسیقی دنیا نفوذ کرده‌اند. میدی کنترلر ها در زمینه ساخت آهنگ و همینطور آموزش کاربرد گسترده‌ای دارند علاوه بر این از این ابزار می‌توان برای آهنگ سازی الکترونیک از طریق سازهای مجازی vsti استفاده کرد. ضمنا میدی کنترلر ها یک دستیار عالی برای اجراهای زنده نیز محسوب می‌شوند. اگر یک دیجی هستید، شک نکنید که این ابزار بهترین گزینه برای کنترلر بهتر و ساده‌تر استیج شما است.

برند های سازنده میدی کنترلر

میدی کنترلرها به مرور زمان توانستند به جایگزینی مناسب برای کیبوردهای معمولی تبدیل بشوند. استقبال بی نظیر مصرف کنندگان از این ابزار باعث شد تا برند های مختلف فعال در حوزه ابزارآلات موسیقی نگاهی جدی به آن بیاندازند و در نهایت به طراحی و تولید آن روی بیاورند. بدون شک ورود برند های بزرگی همچون ام آدیو، آیکان ، بهرینگر، آکایی، آرتوریا، السیس و... به حوزه طراحی و تولید میدی کنترلر، باعث افزایش کارآمدی و همینطور کیفیت عملکردی این ابزار شده است.

رنج قیمتی میدی کنترلر ها

میدی کنترلر ها با توجه به کاربرد گسترده و فوق العاده مهمی که دارند باز هم نسبت به بسیاری از تجهیزات استودیویی قیمت پایین تری دارند. این ابزار بسته به نوع ساختار، قابلیت ها، عملکرد و البته برند سازنده قیمت های مختلفی دارد که عموما از چند صد هزار تومان شروع می‌شود و به چند میلیون تومان هم می‌رسد. به هر حال نکته قابل توجه این است که خریداران باید با توجه به شرایط کاری خودشان اقدام به خرید ابزاری مناسب کنند و از برندگرایی و صرف هزینه های اضافه خودداری نمایند تا از طرفی راحت‌تر سایر تجهیزات مورد نظرشان را تهیه کنند.

داور ملودی مرجع خرید میدی کنترلر

فروشگاه اینترنتی داور ملودی به عنوان یک مرجع پیشگام در حوزه ادوات موسیقی شناخته می‌شود. ما در داور ملودی تمام سعی مان را برای گردآوری محصولات متنوع، با کیفیت و همینطور بصرفه در یک دسته بندی می‌کنیم. افزوده بر این شما می‌توانید اطلاعاتی کامل اعم از مشخصات و نقدوبررسی محصولات را در فروشگاه اینترنتی داور ملودی مطالعه نمایید و آن‌ها را با هم مقایسه کنید تا با دیدی بازتر و گستره انتخابی وسیع‌تر، خریدی کارآمد و بصرفه را تجربه کنید. در صورتی که برای خرید محصولات سوالی دارید و یا نیاز به مشاوره دارید، می‌توانید با پشتیبانی داور ملودی تماس حاصل فرمایید. تیم پشتیبانی ما به طی 7 روز هفته آماده پاسخگویی به شما مراجعه کنندگان محترم است.