افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE300 با 164 عدد افکت، دارای 256 عدد پریست، ورودی و خروجی میدی، صفحه نمایش اطلاعات ...

28,500,000 تومان

افکت گیتار موئر MOOER GE250 از نوع Amp Modeling و Multi-Effect با 11 عدد افکت مختلف و 255 عدد صدای پیش فرض ، 2 عدد ورودی و 4 عدد خروجی صدا ، 1 عدد خروجی هدفون و 1 عدد درگاه USB ، همچنین دارای 1 عدد ور ...

17,400,000 تومان

افکت گیتار موئر MOOER GE150 از نوع Amp Modeling و Multi-Effect با 9 عدد افکت مختلف و 200 عدد صدای پیش فرض ، 2 عدد ورودی و 2 عدد خروجی صدا ، 1 عدد خروجی هدفون و 1 عدد درگاه Micro USB ، همچنین نرخ نمونه ...

7,300,000 تومان

افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE100 با 66 عدد افکت، 2 عدد ناب، ورودی AUX و 80 عدد پریست ...

3,500,000 تومان

افکت گیتار الکتریک موئر Mooer GE200 با 70 عدد افکت، دارای 200 عدد پریست، ورودی AUX، صفحه نمایش اطلاعات ...

ناموجود