ثبت نام | ورود به حساب کاربری

خرید پیانو دیجیتال | Digital Piano

Yamaha CLP-685 B

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-685 B با 2 عدد اسپیکر Tri-amp ، دارای بلوتوث ، ورودی و خروجی میدی و صفحه نم ...

تماس برای خرید

Yamaha YDP-103R

پیانو دیجیتال Yamaha YDP-103R با 2 عدد اسپیکر 4.7 اینچی ، دارای 4 عدد افکت Reverb و 3 عدد پدال و پل ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-440 R

پیانو دیچیتال Yamaha CLP-440 R با 88 عدد کلاویه ، داری 3 عدد پدال و پلی فونی 256 ...

تماس برای خرید

Studiologic Numa Compact 2x

استیج پیانو و میدی کیبورد کنترلر استودیو لاجیک Studiologic Numa Compact 2 با 88 عدد کلاویه ، دارای ا ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-370

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-370 با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-525 PE

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-525 PE با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد خروجی هدفون و 10 عدد آهنگ دمو ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-625 R

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-625 R با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 256 ...

تماس برای خرید

Roland - RP30

پیانو دیجیتال Roland - RP30 با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 128 ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-525-R

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-525-R با 88 عدد کلاویه ، دارای افکت و 3 عدد پدال ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-535-R

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-535-R با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد اسپیکر 30W و 3 عدد پدال ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-535 PE

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-535 PE با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد اسپیکر 30W و 3 عدد ورودی پدال ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-585

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-585 با 88 عدد کلاویه ، دارای 11 عدد افکت و 256 پلی فونی ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-625 BK

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-625 BK با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 256 ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-545 R

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-545 R با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و 2 عدد خروجی هدفون ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-465 GP

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-465 GP با 14 عدد صدا ، تعداد کلاویه 88 و دارای افکت ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-535-WH

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-535-WH با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد اسپیکر 30W و 3 عدد پدال ...

تماس برای خرید

Kurzweil KA150 SR

پیانو دیجیتال Kurzweil KA150 SR با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 68 ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-545 White Ash

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-545 White Ash با 88 کلاویه ، دارای افکت و 3 عدد پدال ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-625 PE

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-625 PE با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 256 ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-635 PE

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-635 PE با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 256 و 6 عدد افکت Reve ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-545 PE

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-545 PE با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد اسپیکر 25W و 3 عدد پدال ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-625 WH

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-625 WH با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 256 ...

تماس برای خرید

Studiologic Numa Compact 2

استیج پیانو و میدی کیبورد کنترلر استودیو لاجیک Studiologic Numa Compact 2 با 88 کلاویه TP/9 نیمه سنگ ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-535 White Ash

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-535 White Ash با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد خروجی هدفون و 3 عدد پدال ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-635 R

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-635 R با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال ، پلی فونی 256 و 6 عدد افکت Rever ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-665 GP WH

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-665 GP WH با 88 عدد کلاویه ، دارای صفحه نمایش LCD و 3 عدد پدال ...

تماس برای خرید

Kurzweil CUP2 BP

پیانو دیجیتال Kurzweil CUP2 BP با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد خروجی هدفون و پلی فونی 64 ...

تماس برای خرید

Yamaha CLP-635 B

پیانو دیجیتال Yamaha CLP-635 B با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 256 و 6 عدد افکت Rever ...

تماس برای خرید

نمايش 1 تا 28 از 161 (6 صفحه)