به علت نوسانات نرخ ارز لطفا قبل از خرید برای اطلاع از موجودی و قیمت تماس حاصل فرمایید.

پیانو دیجیتال کرگ Korg G1 Air-BK با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 120 ...

101,000,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ Korg G1 Air-WH با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 120 ...

101,000,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ Korg C1 Air-WH با 88 عدد کلاویه ، دارای 30 عدد صدا و پلی فونی 120 ...

84,500,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ Korg C1 Air-BR با 88 عدد کلاویه ، دارای 30 عدد صدا و پلی فونی 120 ...

84,500,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ Korg C1 Air-BK با 88 عدد کلاویه ، دارای 30 عدد صدا و پلی فونی 120 ...

84,500,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ Korg C1 Air-WA با 88 عدد کلاویه ، دارای 30 عدد صدا و پلی فونی 120 ...

84,500,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ KORG LP-380-BK با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد اسپیکر 22W و پلی فونی 120 ...

75,200,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ KORG LP-380-WH با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد اسپیکر 22W و پلی فونی 120 ...

75,200,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ KORG LP-380-BKR با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد اسپیکر 22W و پلی فونی 120 ...

75,200,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ KORG LP-380-RW با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد اسپیکر 22W و پلی فونی 120 ...

75,200,000 تومان

پیانو دیجیتال Kurzweil M230 SM با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد اسپیکر 20W و پلی فونی 128 ...

72,200,000 تومان

پیانو دیجیتال Kurzweil M230 SR با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد اسپیکر 20W و پلی فونی 128 ...

72,200,000 تومان

پیانو دیجیتال Kurzweil M230 WH با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد اسپیکر 20W و پلی فونی 128 ...

72,200,000 تومان

پیانو دیجیتال Kurzweil M210 SR با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 128 ...

64,800,000 تومان

پیانو دیجیتال Kurzweil M210 WH با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 128 ...

64,800,000 تومان

پیانو دیجیتال Kurzweil M210 MR با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 128 ...

64,800,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ KORG SV-1 88 Red با 88 عدد کلاویه ، دارای 36 عدد صدا و پلی فونی 80 ...

63,600,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ KORG SV-1 88 Black با 88 عدد کلاویه ، دارای 36 عدد صدا و پلی فونی 80 ...

63,600,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ KORG SV-1 88 Metallic Red با 88 عدد کلاویه ، دارای 36 عدد صدا و پلی فونی 80 ...

63,600,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ KORG SV-1 88-BR با 88 کلاویه از نوع سنگین و با حساسیت 8Curves ، دارای 36 عدد آهنگ دمو ، 36 عدد صدا و پلی فونی 80 نت ، همچنین دارای انواع افکت ریورب ، دیلی ، اکولایزر ، کمپرسور ، کراس ...

63,600,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ KORG SV-1 73 Black با 73 عدد کلاویه ، دارای 36 عدد صدا و پلی فونی 80 ...

60,500,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ Korg SV-1 73 Metallic Red با 73 عدد کلاویه ، دارای 36 عدد صدا و پلی فونی 80 ...

60,500,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ Korg SV-1 73 Red با 73 عدد کلاویه ، دارای 36 عدد صدا و پلی فونی 80 ...

60,500,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ KORG SP-280-BK با 88 عدد کلاویه ، دارای 2 عدد اسپیکر 22W و پلی فونی 60 ...

52,300,000 تومان

پیانو دیجیتال رولند Roland RP102-BK با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 128 ...

51,500,000 تومان
%14
44,300,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ KORG LP-180-WH با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 120 ...

46,300,000 تومان
%9
42,100,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ KORG LP-180-BK با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 120 ...

46,300,000 تومان
%9
42,100,000 تومان

پیانو دیجیتال رولند Roland FP-50 Black با 88 عدد کلاویه از نوع Ivory Feel-G Keyboard با 5 سطح حساسیت تاچ ، پلی فونی 128 صدایی همراه با انواع افکت ها ، شامل انواع صدای پیانو ، پیانو دیجیتال ، سازهای زه ...

45,000,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ Korg B1SP-Black با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 120 ...

44,400,000 تومان

پیانو دیجیتال کرگ Korg B1SP-White با 88 عدد کلاویه ، دارای 3 عدد پدال و پلی فونی 120 ...

44,400,000 تومان