میکروفون نیومن Neumann U 87 Ai Studio Set از نوع کاندانسر و با کپسول دو وجهی ، شامل الگوی های قطبی نظیر: Cardioid - Omni و Figure-8 و دیافراگم 1 اینچی ، پاسخ فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز و امپدانس 2 ...

195,000,000 تومان

میکروفون کاندنسر نیومن Neumann KM 184 Stereo Set دارای 2 عدد میکروفون با گلویی و بادگیر، پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz، الگوی نمونه برداری Cardioid، نهایت تحمل فشار صوتی 138dB و امپدانس 50 اهم، نسبت سیگنال ...

91,300,000 تومان
کارکرده این کالا موجود است

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann TLM 49 دارای کپسول K47، با امپدانس 50 اهم و الگوی نمونه برداری Cardioid، پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz، نهایت تحمل فشار صوتی 110 دسی بل، سیگنال به نویز 71dB, 82dB (A weighted ...

89,000,000 تومان

پکیج میکروفون نیومن Neumann TLM 107 Studio Set همراه با شاک مانت ، نوع میکروفون کاندانسر و با الگوی نمونه بردای Multi-Pattern ، پاسخ فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز ، سایز دیافراگم بزرگ و سوئیچ پد دو ح ...

82,000,000 تومان

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann TLM 103 Studio Set دارای شاک مانت با الگوی نمونه برداری Cardioid، نهایت تحمل فشار صوتی 138 دسی بل و امپدانس 50 اهم، پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz، نسبت سیگنال به نویز 87dB (A ...

67,000,000 تومان

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann TLM 102 Studio Set دارای شاک مانت با الگوی نمونه برداری Cardioid، نهایت تحمل فشار صوتی 144 دسی بل، امپدانس 50 اهم و پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz، نسبت سیگنال به نویز 82dB (A ...

43,950,000 تومان

میکروفون نیومن Neumann U 87 Ai از نوع کاندانسر و با کپسول دو وجهی ، شامل الگوی های قطبی نظیر: Cardioid - Omni و Figure-8 و دیافراگم 1 اینچی ، پاسخ فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز و امپدانس 200 اهم ، نه ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann TLM 107 با 5 حالت الگوی نمونه برداری Cardioid, Wide Cardioid, Omni, Hypercardioid, Figure-8 و امپدانس 50 اهم، نهایت تحمل فشار صوتی 141 دسی بل، پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann KM 184 دارای گلویی و باد گیر، پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz، الگوی نمونه برداری Cardioid، نهایت تحمل فشار صوتی 138dB و امپدانس 50 اهم، نسبت سیگنال به نویز 81dB (A weighted) و ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann TLM 103 با الگوی نمونه برداری Cardioid، نهایت تحمل فشار صوتی 138 دسی بل و امپدانس 50 اهم، پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz، نسبت سیگنال به نویز 87dB (A weighted) و نویز ذاتی 7dB ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر لامپی نیومن Neumann M 147 Tube دارای منبع تغذیه و هارد کیس، الگوی نمونه برداری Cardioid، امپدانس 50 اهم، پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz، دارای کپوسول معروف K47، نسبت سیگنال به نویز 82dB (A ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نيومن Neumann U 89 i MT داراي شاک مونت و 5 الگوی نمونه برداری، پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz، امپدانس 150 اهم و نهایت تحمل فشار صوتی 134dB، دارای سوئیچ Low Cut برای فرکانسهای 80Hz و 160Hz ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann TLM 67 با الگوی نمونه برداری Cardioid ، نهایت تحمل فشار صوتی 105 دسی بل و امپدانس 50 اهم ، پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz ، نسبت سیگنال به نویز 83 دسی بل و نویز ذاتی 11 دسی بل ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann TLM 102 BK یک میکروفون استودیویی حرفه ای با الگوی نمونه برداری Cardioid، نهایت تحمل فشار صوتی 144 دسی بل، امپدانس 50 اهم و پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz، نسبت سیگنال به نویز ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر لامپی نیومن Neumann M 150 Tube با دیافراگم 0.47 اینچی، امپدانس 50 اهم، دارای شاک مونت و پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz، الگوی نمونه برداری Omni، دارای سیگنال به نویز 79dB (A weighted) و نوی ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann KMS 105 BK با امپدانس 50 اهم و الگوی نمونه برداری Supercardioid و نهایت تحمل فشار صوتی 150 دسی بل ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann KMS 104 با امپدانس 50 اهم و الگوی نمونه برداری Cardioid ، نهایت تحمل فشار صوتی 150 دسی بل ...

ناموجود

کارکرده این کالا موجود است

پکیج میکروفون استودیویی نیومن Neumann KM 184 MT Stereo Set از نوع کاندانسر و با الگوی نمونه برداری کاردیوئیدی ، نوع دیافراگم کوچک و با پاسخ فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز ، امپدانس 50 اهم و نهایت تحمل ...

ناموجود

میکروفون نیومن Neumann U 87 Ai MT از نوع کاندانسر و با کپسول دو وجهی ، شامل الگوی های قطبی نظیر: Cardioid - Omni و Figure-8 و دیافراگم 1 اینچی ، پاسخ فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز و امپدانس 200 اهم ، ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann KMS 104 Plus BK با امپدانس 50 اهم و الگوی نمونه برداری Cardioid ، نهایت تحمل فشار صوتی 150 دسی بل ...

ناموجود

میکروفون استودیویی نیومن Neumann TLM 102 BK Studio Set از نوع کاندنسر با الگوی قطبی کاردیوئیدی و دیافراگم بزرگ ، پاسخ فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز ، امپدانس خروجی 50 اهم ، نهایت تحمل فشار صوتی 144 د ...

ناموجود

میکروفون نیومن Neumann U 87 Ai MT Studio Set از نوع کاندانسر و با کپسول دو وجهی ، شامل الگوی های قطبی نظیر: Cardioid - Omni و Figure-8 و دیافراگم 1 اینچی ، پاسخ فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز و امپدان ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann KMS 105 با امپدانس 50 اهم و الگوی نمونه برداری Supercardioid و نهایت تحمل فشار صوتی 150 دسی بل ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann TLM 103 MT با الگوی نمونه برداری Cardioid، نهایت تحمل فشار صوتی 138 دسی بل و امپدانس 50 اهم، پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz، نسبت سیگنال به نویز 87dB (A weighted) و نویز ذاتی ...

ناموجود

میکروفون نیومن Neumann U 87 Ai MT Stereo Set از نوع کاندانسر و با کپسول دو وجهی ، شامل الگوی های قطبی نظیر: Cardioid - Omni و Figure-8 و دیافراگم 1 اینچی ، پاسخ فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز و امپدان ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann TLM 107 BK با 5 حالت الگوی نمونه برداری Cardioid, Wide Cardioid, Omni, Hypercardioid, Figure-8 و امپدانس 50 اهم، نهایت تحمل فشار صوتی 141 دسی بل، پاسخ فرکانسی 20Hz-20k ...

ناموجود

میکروفون نیومن Neumann U 87 Ai Stereo Set از نوع کاندانسر و با کپسول دو وجهی ، شامل الگوی های قطبی نظیر: Cardioid - Omni و Figure-8 و دیافراگم 1 اینچی ، پاسخ فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز و امپدانس 2 ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann KMS 104 BK با امپدانس 50 اهم و الگوی نمونه برداری Cardioid ، نهایت تحمل فشار صوتی 150 دسی بل ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر نیومن Neumann KM 184 MT دارای گلویی و باد گیر، پاسخ فرکانسی 20Hz-20kHz، الگوی نمونه برداری Cardioid، نهایت تحمل فشار صوتی 138dB و امپدانس 50 اهم، نسبت سیگنال به نویز 81dB (A weighted ...

ناموجود

میکروفون کاندانسر لامپی نیومن Neumann M 149 Tube نهایت تحمل فشار صوتی 136 دسی بل، امپدانس 50 اهم، دارای شاک مونت و منبع تغذیه جداگانه ...

ناموجود

میکروفون استودیویی نیومن Neumann

مجموعه محصولات میکروفون استودیویی نیومن از جمله کاربردی ترین محصولات در دسته میکروفون های استودیویی بشمار می روند. کمپانی آمریکایی نیومن Neumann به عنوان یک کمپانی جوان محصولات متمایزی را در دسته بندی های مختلف روانه بازار کرده است. همکاری های بین المللی نیومن با کمپانی های برتر در حوزه تجهیزات موسیقی باعث شده تا کیفیت محصولات این برند دوچندان افزایش یابد. به طور کلی نیومن با ارائه تنوع کم نظیر در محصولات خودش توانسته طیف گسترده ای از کاربران و مصرف کنندگان این محصولات را جذب نماید. دسته بندی میکروفون استودیویی نیومن شامل عموم محصولات مبتدی تا حرفه ای و ارزان تا گران قیمت می باشد که به طور کلی نیاز هر مصرف کننده ای را پشتیبانی می کند. علاوه بر تنوع کم نظیر که باعث شده هر خریداری بتواند بهترین گزینه را با توجه به نیازمندی های شخصی خودش در بین محصولات نیومن بیابد، کیفیت، ماندگاری، قابلیت های عالی، قیمت گذاری ایده آل و حضور پر رنگ در بازار های جهانی مختلف باعث شده تا میکروفون های استودیویی نیومن محبوبیت قابل توجهی به دست بیاورند. تمرکز نیومن در تولید تجهیزات استودیویی نهایتا منجر به تولید محصولاتی عالی، تخصصی و ایده آل از این برند شده که امکان رقابت با بزرگترین و با تجربه ترین برند های بازار را امکان پذیر نموده است.

فیت بک خریداران میکروفون استودیویی نیومن

عمده خریداران این میکروفون از کیفیت و کارایی آن رضایت قابل توجهی دارند. میکروفون های استودیویی نیومن از نظر کیفیت نمره قابل توجهی دریافت می کنند. مهندسی عالی و استفاده از بهترین قطعات باعث شده تا ساختار خوبی در میکروفون های استودیویی این برند شاهد باشیم که ماندگاری قابل توجهی دارند. علاوه بر این حفظ کیفیت در مدت زمان طولانی دیگر پوئن مثبتی است که میکروفون های استودیویی نیومن برای کاربران مهیا کرده اند. از دیگر ویژگی های متمایز این برند قیمت گذاری منصفانه برای محصولات می باشد که منجر به ارزشمند شدن هر محصول نسبت به برچسب قیمتی آن شده است.

داور ملودی مرجع خرید میکروفون استودیویی نیومن

فروشگاه اینترنتی داور ملودی یکی از فروشگاه های تخصصی و معتبر در حوزه خرید و فروش تجهیزات و اداوت موسیقی می باشد و مرجع مناسبی برای خرید میکروفون استودیویی نیومن بشمار می رود. در این فروشگاه انواع محصولات در مدل های مختلف در دسته بندی میکروفون استودیویی نیومن گردآوری شده اند و امکان خریدی آسان و سریع را از تمام نقاط کشور برای مصرف کنندگان مهیا شده است. فروشگاه اینترنتی داور ملودی به عنوان یک مرجع برتر و شناخته شده در حوزه خرید و فروش تجهیزات و ادوات موسیقی اطلاعات کامل و دقیقی از هر محصول ارائه کرده است . اطلاعات موجود در صفحات محصولات داور ملودی عبارتند از مشخصات، نقدوبررسی، تصاویر، ویدیوها و... که با استفاده از آن ها می توان به بررسی دقیق هر محصول پرداخت و یا محصولات مشابه را با یکدیگر مقایسه نمود تا در نهایت بهترین گزینه را برای خرید انتخاب کرد. داور ملودی در راستای افزایش اعتماد کاربران و بهبود کیفیت خرید آنلاین تجهیزات تخصصی موسیقی تضمین هایی مانند بازگشت وجه، اصالت کالا، بهترین قیمت و پشتیبانی را ارائه نموده تا خریداران بدون هر گونه دغدغه ای به خرید آنلاین تجهیزات تخصصی مورد نیازشان بپردازند.