ثبت نام | ورود به حساب کاربری

خرید جذب کننده صدا دکونیک | Deconik Absorbers

Deconik MD 55

پنل Deconik MD 55 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

32,000 تومان

Deconik Flexi A70

پنل Deconik FLEXI A70 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

58,000 تومان

Deconik Flexi Wood A60

پنل Deconik Flexi Wood A60 با متریال فوم و چوب رنگ شده ، مناسب برای دیوار و سقف ...

71,000 تومان

Deconik DST 114 Light

پنل Deconik DST 114 Light با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

58,000 تومان

Deconik Vari Panel DUO

پنل Deconik Vari Panel DUO با متریال فوم و روکش MDF رنگ شده ، مناسب برای دیوار و سقف ...

82,000 تومان

Deconik Flexi Plus A60

پنل Deconik Flexi Plus A60 با متریال فوم و روکشی از جنس HDF ، مناسب برای دیوار و سقف ...

106,000 تومان

Deconik Azteka W-absorption

پنل Deconik Azteka W-absorption با متریال فوم و HDF ، مناسب برای محیط های خانگی ، اداری و رستوران ها ...

141,000 تومان

Deconik Cinema Round 60

پنل Deconik Cinema Round 60 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

89,000 تومان

Deconik Cinema Round Alpha

پنل Deconik Cinema Round Alpha با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

26,000 تومان

Deconik DST 113 Light

پنل Deconik DST 113 Light با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

58,000 تومان

Deconik Square Tile 60

پنل Deconik Square Tile 60 با متریال فوم و روکش MDF رنگ شده ، مناسب برای دیوار و سقف ...

100,000 تومان

Deconik MD 55 Plus

پنل Deconik MD 55 Plus با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

63,000 تومان

Deconik Cinema Round

پنل Deconik Cinema Round با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

58,000 تومان

Deconik Cinema Round 40 Alpha

پنل Deconik Cinema Round 40 Alpha با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

89,000 تومان

Deconik Flexi A60

پنل Deconik FLEXI A60 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

58,000 تومان

Deconik Agad-absorption

پنل آکوستیک Deconik Agad-absorption با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

112,000 تومان

Deconik Flexi A50 Plus

پنل Deconik Flexi A50 Plus با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

57,000 تومان

Deconik Wave Wood Absorption

پنل Deconik Wave Wood Absorption با متریال فوم و روکش MDF رنگ شده ، مناسب برای دیوار و سقف ...

95,000 تومان

Deconik DST 114

پنل Deconik DST 114 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

58,000 تومان

Deconik Pyramid 60

پنل Deconik Pyramid 60 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

70,000 تومان

Deconik MD 20

پنل Deconik MD 20 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار ...

67,000 تومان

Deconik Cinema Round 60 Alpha

پنل Deconik Cinema Round 60 Alpha با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

42,000 تومان

Deconik DST 112

پنل Deconik DST 112 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

58,000 تومان

Deconik Pyramid 35 Large Plus

پنل Deconik Pyramid 35 Large Plus با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار ...

87,000 تومان

Deconik MD 60 Plus

پنل Deconik MD 60 Plus با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

51,000 تومان

Deconik Flexi Pol A60

پنل Deconik Flexi Pol A60 با متریال فوم و روکش MDF رنگ شده ، مناسب برای دیوار و سقف ...

71,000 تومان

Deconik Flexi Wood A50

پنل Deconik Flexi Wood A50 با متریال فوم و روکش MDF ، مناسب برای دیوار ...

66,000 تومان

Deconik Kea W-absorption

پنل Deconik Kea W-absorption با متریال فوم و HDF ، مناسب برای دیوار و سقف ...

141,000 تومان
نمايش 1 تا 28 از 81 (3 صفحه)