ثبت نام | ورود به حساب کاربری

جذب کننده صدا دکونیک | Absorbers

Deconik Square Tile 60

پنل Deconik Square Tile 60 با متریال فوم و روکش MDF رنگ شده ، مناسب برای دیوار و سقف ...

% 115,000 تومان
170,000 تومان

Deconik Vari Panel DUO

پنل Deconik Vari Panel DUO با متریال فوم و روکش MDF رنگ شده ، مناسب برای دیوار و سقف ...

% 110,000 تومان
154,000 تومان

Deconik Cinema Round 60

پنل Deconik Cinema Round 60 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

% 85,000 تومان
160,000 تومان

Deconik Cinema Round 60 Alpha

پنل Deconik Cinema Round 60 Alpha با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

% 85,000 تومان
86,000 تومان

Deconik DST 114 Light

پنل Deconik DST 114 Light با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

% 82,000 تومان
105,000 تومان

Deconik Cinema Round 40 Alpha

پنل Deconik Cinema Round 40 Alpha با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

% 79,000 تومان
140,000 تومان

Deconik DST 113 Light

پنل Deconik DST 113 Light با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

% 75,000 تومان
105,000 تومان

Deconik DST 114

پنل Deconik DST 114 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

% 75,000 تومان
103,000 تومان

Deconik DST 112

پنل Deconik DST 112 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

% 75,000 تومان
103,000 تومان

Deconik MD 20

پنل Deconik MD 20 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار ...

% 69,000 تومان
120,000 تومان

Deconik MD 60 Plus

پنل Deconik MD 60 Plus با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

% 69,000 تومان
95,000 تومان

Deconik Cinema Round

پنل Deconik Cinema Round با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

% 55,000 تومان
97,000 تومان

Deconik Cinema Round Alpha

پنل Deconik Cinema Round Alpha با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

% 48,000 تومان
57,000 تومان

Deconik MD 55

پنل Deconik MD 55 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

% 38,500 تومان
50,000 تومان

Deconik Flexi Plus A60

پنل Deconik Flexi Plus A60 با متریال فوم و روکشی از جنس HDF ، مناسب برای دیوار و سقف ...

174,000 تومان

Deconik Azteka W-absorption

پنل Deconik Azteka W-absorption با متریال فوم و HDF ، مناسب برای محیط های خانگی ، اداری و رستوران ها ...

226,000 تومان

Deconik Agad-absorption

پنل آکوستیک Deconik Agad-absorption با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

112,000 تومان

Deconik MD 55 Plus

پنل Deconik MD 55 Plus با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

75,000 تومان

Deconik Flexi A70

پنل Deconik FLEXI A70 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

105,000 تومان

Deconik Flexi Wood A60

پنل Deconik Flexi Wood A60 با متریال فوم و چوب رنگ شده ، مناسب برای دیوار و سقف ...

121,000 تومان

Deconik Flexi A50 Plus

پنل Deconik Flexi A50 Plus با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

99,000 تومان

Deconik Pyramid 35 Large Plus

پنل Deconik Pyramid 35 Large Plus با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار ...

148,000 تومان

Deconik Pyramid 60

پنل Deconik Pyramid 60 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

123,000 تومان

Deconik Flexi A60

پنل Deconik FLEXI A60 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

110,000 تومان

Deconik Flexi Kick Drum

پنل Deconik Flexi Kick Drum با مترال 100% فوم ، مناسب برای درامز ...

104,000 تومان

Deconik Flexi Pol A60

پنل Deconik Flexi Pol A60 با متریال فوم و روکش MDF رنگ شده ، مناسب برای دیوار و سقف ...

121,000 تومان

Deconik DST 113

پنل Deconik DST 113 با متریال 100% فوم ، مناسب برای دیوار و سقف ...

103,000 تومان

Deconik Wave Wood Absorption

پنل Deconik Wave Wood Absorption با متریال فوم و روکش MDF رنگ شده ، مناسب برای دیوار و سقف ...

162,000 تومان
نمايش 1 تا 28 از 81 (3 صفحه)