قیمت(تومان)
برند
نوع توییتر
اندازه ووفر
محل خروجی هوا
نوع ورودی